Zaterdag 25 mei

24 Uur West:

Waar de Ratten Koning Zijn
+ In Krakende Welstand


 

24uurwest-2024-.jpg

 

NL Filmhuis Cavia is de kleinste bioscoop van Amsterdam. Onze cinema komt voort uit de kraakbeweging en bestaat nu veertig jaar. Tijdens 24 uur West worden hier films vertoond die je meenemen naar de roerige begintijd en een inkijkje geven in de Amsterdamse kraakgeschiedenis.

Programma:
15:00 Inloop en korte rondleiding/info over het pand
16:00 Vertoning Waar de ratten koning zijn (1985), met na afloop Q&A met regisseur Barbara den Uyl (onder voorbehoud)
19:00 Inloop en korte rondleiding/info over het pand
20:00 Vertoning In krakende welstand (1989), met na afloop Q&A met regisseur Mijke de Jong (onder voorbehoud)
23:00 Einde, met mogelijkheid tot drankjes aan de bar

Praktische informatie:
• Tijdens deze activiteit is beperkt plek voor bezoekers, kom daarom op tijd.
• Tijdens de vertoningen kan je niet meer naar binnen, kom dus voor 16:00 of 20:00.

(Scroll naar beneden voor informatie over de films)EN Filmhuis Cavia is the smallest cinema in Amsterdam. Started by the squatters’ movement, the cinema has existed for 40 years. During 24 Hours West, films are shown here that take you back to the turbulent early days and give an insight into Amsterdam's squatting history.

Programme:
15:00 Walk-in and short tour/information about the building
16:00 Screening Waar de ratten koning zijn (Where the Rats Are King) (1985), with Q&A afterwards with director Barbara den Uyl (subject to change)
19:00 Walk-in and short tour/information about the building
20:00 Screening In krakende welstand (1989), with Q&A afterwards by director Mijke de Jong (subject to change)
23:00 End, with the possibility of drinks at the bar

Practical information:
• There is limited space for visitors during this activity, so please arrive on time.
• You can no longer enter during the screenings, so come before 16:00 or 20:00.

(Scroll down for information about the films)


16:00

Waar de Ratten Koning Zijn

Barbara van den Uyl | 1985 | NL | 70’ | EN subs


ratten-koning3-.jpg

 

NL De Amsterdamse Staatsliedenbuurt was een soort vrijstaat waar krakers, punkers en oorspronkelijke buurtbewoners samen de dienst uitmaakten. Het gezag van de gemeente was tot vrijwel nul gereduceerd toen burgemeester Van Thijn eind 1984 hardhandig de buurt werd uitgezet. Barbara den Uyl, zelf een van de bewoners van de Staatsliedenbuurt, filmde ruim een jaar lang hoe de bewoners hun strijd met het systeem uitvochten. Een strijd die zich niet beperkte tot huisvestingsproblemen, maar ook over neo-nazi’s, gevangenen en de Paus ging.

EN The Amsterdam Staatsliedenbuurt was a kind of free state where squatters, punks and original local residents together laid down the laws. The authority of the municipality was reduced to almost zero since Mayor Van Thijn was brutally evicted from the neighbourhood at the end of '84. Barbara den Uyl, herself one of the residents of the Staatsliedenbuurt, filmed for more than a year how the residents fought out their struggle with the system. A battle that was not limited to housing problems, but also about neo-Nazis, prisoners and the Pope.
 

+
 

20:00

In Krakende Welstand

Mijke de Jong | 1989 | NL | 65' | EN subs | projected on 16mm

IN-KRAKENDE-WELSTAND-.jpg


NL In Krakende Welstand is een speelfilm in documentairestijl over het leven binnen de kraakbeweging van de jaren 80. Eveline woont in een Amsterdams kraakpand. In een opdracht voor de universiteit maakt ze een videoreportage over haar huis en de medebewoners. Kaat is Evelines beste vriendin. Zij is trouw gebleven aan haar principes en voert nog steeds radicalere politieke acties. Michiel is ook al vanaf het begin een kraker, maar hij heeft andere ambities: hij staat aan het begin van een reclamecarrière. Dan is er nog Maurice, een vluchteling uit Ghana, die zich voorlopig gedeisd houdt. Wanneer de gemeente aanbiedt om het gebouw te kopen, te renoveren en terug te verhuren aan de bewoners, beginnen er tegenslagen binnen de groep.


EN In Krakende Welstand is a feature film in documentary style about life within the squatting movement of the 80s. Eveline lives in an Amsterdam squat. In an assignment for university, she makes a video report about her house and its fellow residents. Kaat is Eveline's best friend. She has remained true to her principles and still engages in more radical political actions. Michiel has also been a squatter from the start, but he has different ambitions: he is at the beginning of an advertising career. Then there is Maurice, a refugee from Ghana, who is keeping a low profile for the time being. When the municipality offers to buy the building, renovate it, and rent it back to the residents, adversities begin to erupt within the group.


 

 

NL Toegang gratis.
Reserveren is niet mogelijk.

EN Free entrance.
It's not possible to make reservations.