April 2019


Do. 4 : Pilgrim
Vr. 5 : Oncle Bernard: L'Anti-Leçon d'Économie
Ma. 8 : AmFiBios: Saluti da Genova
Do. 11 : Oncle Bernard: L'Anti-Leçon d'Économie
Za. 13 : Katalin - A Transformation Game
Za. 13 : Shakedown
Vr. 19 : Shakedown
Do. 25 : As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty

Donderdag 4 april, 20:30

SPECIAL

Pilgrim

Journey to Tarakan + My Notes About Maiko's Country + Yasujiro's JourneyNL
Een avond samengesteld en gepresenteerd door kunstenaar Rizki Lazuardi over postkoloniaal Indonesië vanuit het oogpunt van 3 filmmakers. Japan en Nederland streden ooit om Indonesië, een geografisch strategisch land gelegen in Zuidoost-Azië. Gedurende de eerste helft van de 20e eeuw was deze archipel een plaats waar miljoenen mensen gestrand en verstrooid leefden als gevolg van koloniale bezetting. Nu een halve eeuw later wordt het verhaal rondom dit archipel verteld. Drie filmmakers, een Japans, een Nederlands en een Indonesiër, werpen licht op die tijd door middel van persoonlijke herinneringen, mythes en populaire cultuur. Meer info→


EN An evening curated and presented by artist Rizki Lazuardi on post-colonial Indonesia through the lenses of 3 filmmakers. Japan and the Netherlands once competed for dominance over Indonesia, a strategic country in Southeast Asia. Throughout the first half of 20th century, the archipelago was a place where millions of people were stranded and scattered as a result of colonial occupation. Half a century later, three films were made to reenact these journeys. Instead of perpetuating big war-related narration, three filmmakers, a Japanese, a Dutch, and an Indonesian, shed light on personal memory, myth, and popular culture. More info→


Vrijdag 5 april, 20:30
Donderdag 11 april, 20:30


DOCU

Oncle Bernard: L'Anti-Leçon d'Économie (A Counter-Lesson in Economics)

Richard Brouillette | 2015 | Québec/Catalonië | 79' | EN subs


NL
Econoom Bernard Maris, ook wel bekend als ‘Oncle Bernard’, werd vermoord tijdens de aanslag op Charlie Hebdo, op 7 januari 2015. Dit fascinerende interview werd in maart 2000 gefilmd als een deel van Richard Brouillettes documentaire Encirclement – Neo-Liberalism Ensnares Democracy. Onverbloemd en openhartig, is dit een echte ‘alternatieve les in economie’ waarin de regisseur speciale aandacht geeft aan Maris zijn bruisende, scherpzinnige en soms zelfs hatelijke protestwoorden. Maris valt het fenomeen ‘vrije tijd’ aan, laat een serie hard aankomende waarheden los op dogma’s die onophoudelijk worden herkauwd door het drukpratende koor dat slaaf is aan de economische ‘wetenschap’. Met zijn gevoel voor humor, welbespraaktheid en geleerdheid, en zijn wonderbaarlijke bekwaamheid om ingewikkelde zaken simpel uit te leggen en de meest zware onderwerpen opwindend te maken, onthult Oncle Bernard tijdens het interview zijn moedige, originele ideeën – ideeën die belangrijk zijn in dit tijdperk van economische versobering.


EN Economist Bernard Maris, a.k.a. "Oncle Bernard", was killed during the Charlie Hebdo shooting, on January 7, 2015. This fascinating interview with him was filmed in March 2000 as part of Richard Brouillette‘s documentary Encirclement – Neo-Liberalism Ensnares Democracy. Frank and unvarnished, this is a true "counter lesson in economics" in which the director gives centre stage to Maris' vibrant, incisive, and mischievous words of dissent. Maris strikes at leisure, unleashing hard-hitting truths that challenge the dogmas that are incessantly rehashed by the vibrant choir enslaved to the "science" of Economics. With his wit, eloquence, and erudition, and his prodigious capacity to distill complex issues and make the most arduous subject matters exciting, Oncle Bernard unveils his courageously original ideas over the course of the interview – ideas that are all the more precious in this era of intellectual resignation and economic austerity.


Maandag 8 april, 20:00

SPECIAL

AmFiBios: Saluti da Genova


NL Op maandag 8 april zal er door de Amsterdamse Filosofenbinding een film worden vertoond in Filmhuis Cavia. Deze keer zal de film in verband staan met de reis die zij twee weken later zullen maken naar Genua. De havenstad Genua is vaak het décor geweest van zogeheten Spaghetti crime films en waarschijnlijk zult u dat voorgeschoteld krijgen. Deze films zijn voornamelijk opgenomen in de jaren ’70 van de vorige eeuw, een tijd waarin Genua een centrum van politiek verzet tegen de dictator Georgios Papadopoulos. Daarbij zal een praatje verzorgd worden, helaas niet door Ilja Leonard Pfeiffer.


EN On Monday, April 8, a film will be shown in Filmhuis Cavia by the Amsterdam Philosophers Association. This time the film will be related to the journey they will make two weeks later to Genoa. The port city of Genoa has often been the scene of so-called Spaghetti crime films, and now they appear on our film-menu. These films were mainly shot in the 1970s, a time when Genoa is a center of political opposition to dictator Georgios Papadopoulos. There will also be an accompanying talk, sadly not by Ilja Leonard Pfeiffer.


Zaterdag 13 april, 14:00

SPECIAL

Katalin - A Transformation Game by Áron Birtalan


NL Transformation Games is een artistieke en politieke beoefening die probeert de wereld om ons heen opnieuw te verbeelden door middel van speelse sociale ervaringen. De Transformation Games van Áron Birtalan combineren technieken van rollenspel, rituelen, bewegingspraktijken, verhalen vertellen en dagelijkse routines. Er is niemand die 'optreedt', geen externe blik door de ogen van een publiek. Dit maakt een intieme plek mogelijk waar het kunstwerk niet het schouwspel is, maar de ervaring van de deelnemer. Meer info→


EN Transformation Games is an artistic and political practice that tries to re-imagine the world around us through playful social experiences. The Transformation Games from Áron Birtalan combine techniques of role play, rituals, movement practices, story telling and daily routines. There is no one who 'acts', no external view through the eyes of an audience. This makes an intimate place possible where the artwork is not the spectacle, but the experience of the participant. More info→


Zaterdag 13 april, 20:30
Vrijdag 19 april, 20:30


DOCU

Shakedown

Leilah Weinraub | 2018 | Verenigde Staten | 72' | geen ondertitels


NL Shakedown was een ondergrondse lesbische stripclub voor en door zwarte vrouwen in Los Angeles. Door te dansen op pulserende hiphop-beats, met go-go-dans en stripshows, werd het een centraal onderdeel van de lesbische clubscene in de stad. Door de hoofdpersonen backstage en in interviews te laten zien, laat deze intieme kroniek zien dat Shakedown meer dan een stripclub was; het verenigde een gemeenschap van freaks en queers van kleur tegen de ellende van de repressie door de lokale politie. Leilah Weinraub, zelf deel van de gemeenschap, presenteert een viering van vrouwelijk verlangen zoals zelden te zien is op het grote scherm.


EN Shakedown was an underground lesbian strip club founded by and for black women in Los Angeles. While dancing to pulsating hip-hop beats, with go-go dance and strip shows, it was a central point for the city’s lesbian club scene. By showing the protagonists backstage and in interviews, this intimate chronicle reveals that Shakedown was more than just a strip club; it brought together and galvanised a community of freaks and queers of colour, against the adversity from reprisals by the local police. Being a member of the community herself, Leilah Weinraub offers a celebration of female desire that has rarely been seen on the big screen.


Donderdag 25 april, 19:00

SPECIAL

A I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty

Jonas Mekas | 2000 | Verenigde Staten | 288'


NL We gaan een van Jonas' meest lyrische films vertonen: ‘As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty’, een montage van momenten gevangen door Jonas en gesuperponeerd door zijn lyrische stem, die tot ons spreekt over het leven: hoe het je gebeurt, wat die vlugge en korte momenten zijn als ze gebeuren, hoe het is om naar een nieuwe wereld te komen.


EN We are going to show one of Jonas’ great films “As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty”, a montage of moments caught by Jonas and superimposed by his lyrical voice, that speaks to us of life: how it happens to you, what those brief and small moments are as they happen, how it is to come to a new world.
Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.

Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.

It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.