Mei

 

Do. 02 |  On narration + Straub & Huillet at work
Vr. 03 |  Klassenverhältnisse
Za. 04 |  De Bezette Stad
Ma. 06 |  Viagens
Vr. 17 |  enWIREment - the current experience!
Za. 18 |  BUTFF x CAVIA: Dellamorte Dellamore (Cemetery Man)
Zo. 19 |  Neo Kino A.D. presents: Crime Movie Special
Vr. 24 |  Go Short On Tour
Za. 25 |  24 Uur West: Waar de Ratten Koning Zijn + In Krakende Welstand

Donderdag 2 mei, 20:30

CLASSIC

On narration + Straub & Huillet at work
(Cavia 40 #20)

Harun Farocki | 1975, 1983 | Duitsland | 80’ | EN subs

 

Erzählen

Harun Farocki | 1975 | Duitsland | 60’ | EN subs

erzahlen1-.jpg


NL Duitse filmmaker Harun Farocki begon eind jaren zestig met films maken waarin hij consequent twee hoofdthema's aansnijdt: arbeid en de productie van beelden. In schril contrast met de sterke auteursstem van de essayfilm maakt Farocki gebruik van direct cinema, een vorm van filmmaken waarbij het standpunt van de maker zelden wordt onthuld. Deze samenwerking tussen Ingemo Engström en Harun Farocki onderzoekt wat een verhaal is: een auteur en een auteur ontmoeten elkaar om over hun werk te praten. Centraal staan interdisciplinariteit en de vertelvorm die ze kiezen voor hun volgende onderzoeksprojecten. Hij schetst een verhaal over de samenleving en productie in de tijd vlak voor en tijdens het nationaalsocialisme. Zij doet onderzoek naar de Russische schrijfster Larissa Reissner. Op een zelfreflexieve manier worden de mechanismen van de narratie onderzocht.


EN German filmmaker Harun Farocki began making films in the late 1960s in which he consistently addresses two main themes: labour and the production of images. In stark contrast to the strong auteur voice of the essay film, Farocki uses direct cinema, a form of filmmaking in which the maker's point of view is rarely revealed. This collaboration between Ingemo Engström and Harun Farocki explores what a story is: an author and an author meet to talk about their work. At the centre are interdisciplinarity and the narrative form they choose for their next research projects. He outlines a story about society and production in the time just before and during National Socialism. She researches the Russian writer Larissa Reissner. In a self-reflexive way, the mechanisms of narration are examined.


+

Jean-Marie Straub und Danièle Huillet bei der Arbeit an einem Film nach Franz Kafkas Romanfragment “Amerika”

Harun Farocki | 1983 | Duitsland | 26’ | EN subs

straub-huillet-at-work-.jpg


NL Deze film is tegelijkertijd een zelfportret en een eerbetoon aan Jean-Marie Straub & Danièlle Huillet, Farocki's rolmodellen en voormalige docenten aan de Filmacademie. In deze door observatie gedreven film documenteert Farocki de vervulling van zijn wens. De film laat zien hoe Farocki, onder regie van Straub, repeteert voor zijn rol als Delamarche in de film Klassenverhältnisse (1983). Tijdens de twee gerepeteerde scènes (een met Harun als acteur) en een van de twee scènes die vijf maanden later in scène worden gezet, word je niet alleen geconfronteerd met de reïficatie van ideeën, maar ook met de veranderlijkheid van gedrag in de uitdaging van meerdere takes; met het verstrijken van de tijd en de manier waarop dat wordt uitgedrukt in taal en gebaar.

In april en mei vertoont Cavia in samenwerking met het Goethe Instituut drie films van Harun Farocki in het kader van '40 stoelen, 40 films, 40 jaar', het 40-jarig jubileumprogramma van Filmhuis Cavia dat in 2023 en 2024 zal worden gehouden, waarbij beelden uit ons verleden opnieuw worden vertoond en nieuwe beelden naar onze toekomst worden geprojecteerd.


EN This film is simultaneously a self-portrait and a tribute to Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, Farocki's role models and former teachers at the Film Academy. In this observation-driven film, Farocki documents the fulfilment of his wish. The film shows Farocki, under Straub's direction, rehearsing for his role as Delamarche in the film Klassenverhältnisse (1983). During the two rehearsed scenes (one with Harun as actor) and one of the two scenes staged five months later, you are confronted not only with the reification of ideas, but also with the mutability of behaviour in the challenge of multiple takes; with the passage of time and the way it is expressed in language and gesture.

In the month of April and May, Cavia in partnership with the Goethe Instituut, will screen three of Harun Farocki’s films as part of our ‘40 chairs, 40 films, 40 years’, Filmhuis Cavia’s 40th-anniversary program held throughout 2023 and 2024, rewiring and re-reeling images from our past, projecting new ones towards our future.


Vrijdag 3 mei, 20:30

Klassenverhältnisse (Cavia 40 #21)

Jean-Marie Straub & Danièle Huillet | 1984 | Duitsland | 126’ | EN subs

straub-class-relations-.jpg
 

NL Het meest uitdagende filmmakersduo van de cinema, Straub en Huillet, voelde zich vaak aangetrokken tot onafgemaakte teksten. Voor Class Relations, een van hun grootste prestaties, wendden ze zich tot Amerika van Kafka. "Kafka is voor ons", verklaarde Straub, "de enige grote dichter van de industriële beschaving, ik bedoel, een beschaving waar mensen afhankelijk zijn van hun werk om te overleven." Kafka heeft het Amerika van zijn roman nooit bezocht, dus misschien is het passend dat de saga van Karl Rossmann, een tienerimmigrant uit Europa die aankomt in een vreemd nieuw land vol oplichters en hypocrieten, grotendeels in Hamburg is opgenomen.  De film wordt vaak geroemd om zijn geraffineerde eenvoud, maar heeft een ongelooflijke visuele diepte door het gebruik van Brechtiaanse performances, lange takes en statische kadrering.

Harun Farocki, die de rol van Delamarche speelt, documenteerde de tekstrepetities voor enkele scènes in maart 1983 en de opnames van enkele scènes in augustus 1983 in zijn eigen film, die op donderdag 2 mei in Cavia te zien zal zijn.

Deze vertoning maakt deel uit van '40 stoelen, 40 films, 40 jaar', het 40-jarig jubileumprogramma van Filmhuis Cavia dat in 2023 en 2024 zal worden gehouden, waarbij beelden uit ons verleden opnieuw worden vertoond en nieuwe beelden naar onze toekomst worden geprojecteerd.   


EN Cinema’s most challenging filmmaker duo, Straub and Huillet, were frequently drawn to unfinished texts. For Class Relations, one of their supreme accomplishments, they turned to Kafka’s Amerika. “Kafka, for us,” Straub declared, “is the only major poet of industrial civilization, I mean, a civilization where people depend on their work to survive.” Kafka never did visit the America of his novel, so perhaps it’s fitting that the saga of Karl Rossmann, a teenage immigrant from Europe who arrives in a strange new land rife with swindlers and hypocrites, was largely shot in Hamburg. Often celebrated for its refined simplicity, the film encompasses an incredible visual depth, delivered through the use of Brechtian performances, extended takes, and static framing.

Harun Farocki, who plays the role of Delamarche, documented the text rehearsals for some scenes in March 1983 and the shooting of some scenes in August 1983 in his own film, which will be shown at Cavia on Thursday, 2 May.

This screening is part of ‘40 chairs, 40 films, 40 years’, Filmhuis Cavia’s 40th-anniversary program held throughout 2023 and 2024, rewiring and re-reeling images from our past, projecting new ones towards our future.


Zaterdag 4 mei, 13:00

SPECIAL

De Bezette Stad

Steve McQueen | 2023 | NL | 266' | English
 

de-bezette-stad-.jpg
 

NL Het verleden botst met ons heden in Steve McQueens gedurfde documentaire De bezette stad. De film is geïnspireerd op het boek Atlas van een bezette stad Amsterdam 1940-1945 van Bianca Stigter. McQueen creëert twee in elkaar grijpende portretten: het ene toont van deur tot deur de nazibezetting die de stad nog steeds achtervolgt. Het andere is een levendige reis door de laatste jaren van pandemie en protest. McQueen toont ons de straten, grachten, pleinen, gebouwen en steigers waar de barbaarsheid plaatsvond – maar toont ze zoals ze nu zijn, met mensen uit de 21e eeuw die hun gang gaan, terwijl de voice-over op koele wijze samenvat wat er op elke specifieke plek is gebeurd. Wat in de ruim 4 uur naar voren komt, is zowel verpletterend als hoopgevend, een verreikende meditatie over geheugen, tijd en wat er in het verschiet ligt. 

Samen met het Amsterdamse 4 en 5 mei comité nodigen wij op 4 mei alle Amsterdammers uit om op het grote doek naar deze unieke documentaire te kijken en samen te reflecteren en herdenken. De film is deze middag ook op vijf andere locaties te zien.


EN The past collides with our present in Steve McQueen's bold documentary Occupied City. Inspired by Bianca Stigter's book Atlas of an occupied city – Amsterdam 1940-1945, the film creates two interlocking portraits: one meticulously depicting the Nazi occupation door to door, haunting the city to this day, and the other a vibrant journey through the recent years of pandemic and protest. McQueen showcases the streets, canals, squares, buildings, and docks where barbarity occurred—but presents them as they are now, inhabited by 21st-century people going about their lives, while the voice-over calmly summarizes what happened at each specific location. What emerges over the span of more than 4 hours is both crushing and hopeful, a profound meditation on memory, time, and what lies ahead.

On May 4th, together with Amsterdamse 4 en 5 mei comité, we invite alle Amsterdammers to gather and watch this unique documentary on a big screen, to reflect and commemorate together. The film will also be screened in five other venues this afternoon.


Toegang // entrance:
4 euro


Maandag 6 mei, 20:30

CONTEMPORARY

Viagens + Q&A

Patricia Niedermeyer & Cavi Borges | 2024 | Brazilië | 40’ + Q&A

Viagens-.jpg

 

NL Viagens, een mix van video-dans en reisdagboek, is een serie van 13 videowerken van het Braziliaanse duo Patricia Niedermeyer en Cavi Borges, die een fusie van film, performance en reizen voorstellen. Gefilmd op verschillende locaties, waaronder Amsterdam, Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo en Maranhão, is Viagens bovenal een zintuiglijke reis, die ons meeneemt door middel van soundscapes en kleuren, en plaatsen oproept die aanvankelijk alleen bestonden op kaarten en papier. Niedermeyer en Borges zullen aanwezig zijn voor een Q&A na de vertoning.
 

EN A mixture of video-dance and travel diary, Viagens is a series of 13 video works by the Brazilian visual artist and performance duo Patricia Niedermeyer and Cavi Borges, proposing a fusion of cinema, performance and travel. Filmed in diverse locations including Amsterdam, Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo, and Maranhão, Viagens is above all a sensorial journey, transporting us through soundscapes and colors, evoking places that initially existed only on maps and paper. Niedermeyer and Borges will be present for a Q&A after the screening.


Vrijdag 17 mei, 20:00

SOUND&VISION

enWIREment - the current experience!


enwirement2.jpg


EN A night of audiovisual immersion into the depths of noise music and abstract video art. Modular synthesizers, homemade semi-mechanical instruments, sophisticated electronics and spaghetti of cables!
With: AO-3959X.91-15, Kryptogen Rundfunk, RobyUan KeRoby, While Zeno, HAM3000 and Frablum. More→


Entrance: 5 euros
(Cineville not valid)


Zaterdag 18 mei, 20:00

SPECIAL

BUTFF x CAVIA: Dellamorte Dellamore (Cemetery Man)

Michele Soavi | 1994 | IT, FR, DE | 103’ | NL subs | 35mm

cemetery-man-.jpg


NL BUT Film Festival is een jaarlijks festival in Breda dat B-films, Underground en Trash-films vertoont. Ze hebben ook een archief vol analoge B-films en cultfilms die wachten om weer op een groot scherm vertoond te worden. In mei presenteren ze in Cavia de Italiaanse zombie-horrorfilm Cemetery Man, vertoond op 35mm!

Francesco Dellamorte is een melancholieke grafdelver die op een begraafplaats werkt in een klein stadje in Italië. Het vreemde aan de begraafplaats is dat de personen die er begraven worden na een paar dagen gewoon weer aan de wandel gaan. Samen met zijn assistent Gnaghi heeft Francesco zijn handen vol met het terug onder de grond stoppen van de overledenen. Dat gaat allemaal prima tot de grafdelver verliefd wordt op een beeldschone dame die komt rouwen bij het graf van haar man. Maar of de overleden man de affaire tussen zijn vrouw en Francesco kan waarderen?


EN BUT Film Festival is an annual festival based in Breda showing B-movie, Underground and Trash films. They also have an archive full of analog B-movies and cult films waiting to be seen on a big screen again. In May, they will present at Cavia the Italian zombie horror movie Cemetery Man, shown on 35mm!

Meet Francesco Dellamorte (Rupert Everett), the cemetery-man, gravedigger and guardian of the mythical Buffalora Cemetery where the dead just don't stay dead. Seven days after burial, the fresh cadavers claw their way out of their coffins looking for flesh to eat. And it's Francesco's job to dispatch these 'Returners' before they escape into the local community. All goes well until the gravedigger falls in love with a beautiful lady who comes to mourn at her husband's grave. But whether the late husband can appreciate the affair between his wife and Francesco?


Zondag 19 mei, 19:00

FILM CLUB

Neo Kino A.D. presents: Crime Movie Special

Double feature!

neo-kino-Crime-movie-special.jpg


EN "Over the decades, organized crime has been the subject of numerous depictions in media (especially in cinema), Neo Kino A.D. is bringing to your favorite independent cinema, two outrageous crime thrillers, each one depicting different perspectives of the criminal underworld in two major world cities.
Cannoli's not included!"
 

Both movies: 5 euros
Single movie: 3 euros
(Cineville not valid)


Vrijdag 24 mei, 20:30

SPECIAL

Go Short On Tour

 

go-short-festival-2024-.jpg


NL Filmhuis Cavia en Go Short bundelen hun krachten om het beste op het gebied van nieuwe korte films te presenteren, in april vertoond op het festival in Nijmegen. Verwacht een kleurrijke mix uit de wondere wereld van queer-verhalen, documentaires, animatie en stop-motion, uit heel Europa. Meer→


EN Filmhuis Cavia and Go Short join forces to deliver the best in new and fresh short films, shown at the festival in Nijmegen in April. Expect a colorful mix from the wonderful world of queer stories, documentary, animation and stop-motion from all over Europe. More→


Zaterdag 25 mei, 15:00

SPECIAL

24 Uur West: Waar de Ratten Koning Zijn
+ In Krakende Welstand


24uurwest-2024-.jpg


NL Filmhuis Cavia is de kleinste bioscoop van Amsterdam. Onze cinema komt voort uit de kraakbeweging en bestaat nu veertig jaar. Tijdens 24 uur West worden hier films vertoond die je meenemen naar de roerige begintijd en een inkijkje geven in de Amsterdamse kraakgeschiedenis. Meer→


EN Filmhuis Cavia is the smallest cinema in Amsterdam. Started by the squatters’ movement, the cinema has existed for 40 years. During 24 Hours West, films are shown here that take you back to the turbulent early days and give an insight into Amsterdam's squatting history. More→
 

 

 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.