Oktober

 

Vr. 13  | Dramayama
Za. 14  | Shunji Iwai Special: Hana and Alice
Za. 14  | Shunji Iwai Special: All About Lily Chou-Chou
Vr. 20  | MEER – The battle for Amsterdam's last fields
Za. 21  | AORTA Queer Porn Shorts
Zo. 22  | Warning! This construction site is a playground!
Do. 26  | The Short Films of Paul Nouhet
Za. 28  | Unveiling Hidden Stories: Short animations by Iranian female directors

Vrijdag 13 oktober, 20:30

DOCU

Dramayama

Jeanette Groenendaal | 2022 | NL | 90’ | EN subs

Dramayama-.jpg
 

NL Ter gelegenheid van 12 oktober, Día de la raza, ook wel bekend als de Dag van het inheems verzet, presenteert Filmhuis Cavia deze experimentele documentaire gevolgd door een Q&A met regisseur Jeanette Groenendaal en Branly Lopez Quemé, hoofdpersoon van de film.

Dramayama, een Astrologische Pelgrimstocht, een Kosmologische Dans voorbij ‘het Einde van de Maya-kalender’. ​Een belevenis door Tijd en Ruimte langs verleden, heden en toekomst. Door de ogen van Branly Gio Lopez, een tijdkeeper uit Iximulew (Guatemala), reis je mee langs de astrologische rituelen voor de Planeten van ons Zonnestelsel in het Vedische India. ​Sinds het ‘Einde van de Maya-kalender’ heeft Branly betekenis en techniek van de Maya Kosmologie bestudeerd in een poging om, door 500 jaar kolonisatie pijnlijk verwoeste, oude rituelen in ere te herstellen. Tijdens zijn ‘vision quest’ ontdekt hij diepe universele betekenissen in de echo’s van een oude beschaving. ​Ondertussen spuwt de vulkaan, sterft de tempelolifant en heeft de schildpad de langste adem.


EN On the occasion of the 12th of October, Columbus Day, also known as the Day of Indigenous Resistance, Filmhuis Cavia is pleased to present this experimental documentary followed by a Q&A with its director Jeanette Groenendaal and Branly Lopez Quemé, protagonist of the film.

Dramayama is a journey Inside,​ an Astrological Cosmic Dance beyond the End of the Maya Calendar. Follow Branly, Guatemalan timekeeper, 21st century Mayan, on his cosmic quest for meaning and reaffirmation of his Mayan spirituality through the echoes of an ancient civilization in the Vedic South of India. Ever since the ‘End of the Mayan calendar’ Branly has researched techniques and the meaning of Mayan Cosmology, trying to recover ancient rituals and knowledge painfully devastated by 500 years of colonization. During his vision quest he slowly recognizes deep roots in the echoes of an old civilisation. Meanwhile the volcano erupts, the temple elephant dies and the turtle breathes home.


Zaterdag 14 oktober, 17:00

SPECIAL

Shunji Iwai Special: Hana and Alice (花とアリス)

Shunji Iwai | 2004 | Japan | 135’ | EN subs

hanaalice-.jpg


EN To celebrate Shunji Iwai’s new film, Kyrie No Uta from this year, we will screen two of his films to get into the mood. Shunji Iwai started making films in the 90's in Japan, a time when people felt a pervasive sense of depression towards the coming millennium, and cultural and political sterility. Many of the characters in his films struggle with friendships, personhood, and are stuck in a kind of violence and passivity. They don't have the will to fight, but keep murmuring to themselves, "where am I going?", "what do we do now?". However, it is somewhat different from what we know as an existential crisis. This is because what Shunji portrays is not a coming of age but a choice of people to be in darkness by embracing their failure, pain and loss. Thus his stories wake up our inner child who was a romantic and sentimental creature, with a tendency towards solitude. And asking after each other:

お元気(げんき) ですか。
How are you?
私(わたし) は 元気(げんき) です。
I am doing well.

Hana and Alice is a teenage romance film and describes an ineffable sense of universality through a reckless teenage relationship. The film makes us nostalgic for times we have never had and things we have never experienced, yet it feels real. Scenes of cherry blossoms, trains, stalking, amnesia, and love confessions happen in youth and silliness, finding eccentricity in a life of mundanity. Despite differences and weird decisions of childhood friends Hana and Alice, they never abandon each other, and sprinkle a little glitter in a life otherwise black and white.

There will be food (onigiri and taiyaki) in between the two films.


Zaterdag 14 oktober, 20:00

SPECIAL

Shunji Iwai Special: All About Lily Chou-Chou
(リリイ・シュシュのすべて)

Shunji Iwai | 2001 | Japan | 146’ | EN subs

lilychou-.jpg


EN To celebrate Shunji Iwai’s new film, Kyrie No Uta from this year, we will screen two of his films to get into the mood. Shunji Iwai started making films in the 90's in Japan, a time when people felt a pervasive sense of depression towards the coming millennium, and cultural and political sterility. Many of the characters in his films struggle with friendships, personhood, and are stuck in a kind of violence and passivity. They don't have the will to fight, but keep murmuring to themselves, "where am I going?", "what do we do now?". However, it is somewhat different from what we know as an existential crisis. This is because what Shunji portrays is not a coming of age but a choice of people to be in darkness by embracing their failure, pain and loss. Thus his stories wake up our inner child who was a romantic and sentimental creature, with a tendency towards solitude. And asking after each other:

お元気(げんき) ですか。
How are you?
私(わたし) は 元気(げんき) です。
I am doing well.

All About Lily Chou-Chou tells a tragic story of friendship and teenage betrayal. Due to the discontinuous timeline, it is hard to grasp the full story. Insecure teenage fear fuelled by ignorance of society might seem as reality bites, but the film portrays the most horrific subjects like rape, murder and bullying combined with fragments of memories and emotions. In this film, music is the strongest medium through its emotional outpouring. Debussy, Lily Chou-Chou, Wilco, LCD Soundsystem, The Smiths and Talking Heads linger around the souls who need a friend.

There will be food (onigiri and taiyaki) in between the two films.


Vrijdag 20 oktober, 20:30

DOCU

MEER – The battle for Amsterdam's last fields

+ Q&A met Iris Poels

Bart Melief | 2023 | NL | 74’ | EN subs

MEER2-.jpg
 

NL De laatste biologische landbouwgrond in de stad Amsterdam ligt in de Lutkemeerpolder. Eeuwenlang maakten boeren en hun akkers deel uit van de stad, maar nu is er nog maar één stukje over. En dat is precies waar de gemeente enorme distributiecentra heeft gepland.

GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck verdedigt de plannen en is vastbesloten om het bedrijventerrein er te laten komen. De biologische zorgboerderij 'De Boterbloem' van Trijntje Hoogendam moet gesloopt worden en zij verzet zich met hand en tand. Betrokken Amsterdammers voeren steeds hardere acties. Hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom wordt het bedrijventerrein eigenlijk gebouwd? En zijn er alternatieven? Filmmaker Bart Melief volgde drie jaar lang de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder en de protesten daartegen. Met zijn film wil hij deze historische gebeurtenis vastleggen en een monument oprichten voor een kleine polder in een grote stad.

Dit is de eerste keer dat we deze film met Engelse ondertiteling vertonen en we hebben het geluk dat Iris Poels aanwezig zal zijn voor een Q&A na afloop. Zij zet de strijd voort als organisator van de inspirerende campagne van Voedselpark Amsterdam.

Verzet is vruchtbaar!


EN The last organic agricultural lands in the city of Amsterdam are located in the Lutkemeerpolder. For centuries, farmers and their fields were part of the city, but now only one piece remains. And that is exactly where the municipality has planned huge distribution centers.

GroenLinks alderperson Marieke van Doorninck defends the plans and is determined to have the business park built. Trijntje Hoogendam's organic care farm 'De Boterbloem' has to be demolished and she is resisting with everything she has. Involved Amsterdam residents are taking increasingly tough actions. How did it come to this? Why is the business park actually being built? And are there alternatives? Filmmaker Bart Melief followed the development of the industrial estate in the Lutkemeerpolder and the protests against it for three years. With his film he wants to record this historical event and erect a monument for a small polder in a big city.

This is the first time we screen this film here with English subtitles and we are very fortunate to have Iris Poels with us for a Q&A afterwards. She continues the struggle by being an amazing organizer of the inspiring Voedselpark Amsterdam campaign.

Resistance is fertile!


Zaterdag 21 oktober, 20:30

SEX-POSITIVE

Kissable Screens: AORTA Queer Porn Shorts


AORTAfilms_Rise_Shine2-.jpg


NL Met ons op seks en seksualiteit gerichte maandelijkse programma wil Cavia een veilige ruimte creëren waar porno niet alleen wordt getoond om te 'bevrijden', maar wat ook voor inspiratie en wederzijdse en intieme verbindingen kan zorgen. Voordat de winter aanbreekt willen we ons filmhuisje en onze lichamen opwarmen met kinkyness en fantasieën geproduceerd door AORTA-films. MEER→


EN With our sex- and sexuality-focused monthly programme, Cavia wants to create a safe space where pornography is shown not just to 'liberate' but can also give provide mutual and intimate connections. Before the winter comes, we would like to warm up our cinema and our bodies with kinkiness and fantasies produced by AORTA films. MORE→


Zondag 22 oktober, 20:30

SPECIAL

Warning! This construction site is a playground!

Shorts by 7 filmmakers & performance


Warning-this-constructionsite-is-a-playground-.jpg


NL Kijk uit voor vallend puin en zet je helm op... je betreedt de bouwplaats. Liedjessmid Pedro, video-rodeo Fishra en cameratrainer Joe stonden een dag lang voor een bakstenen muur met hun ontlichaamde hand Manivela. Enkele maanden later hadden ze een videoclip. Enthousiast gingen ze op zoek naar andere films over handwerk en doe-het-zelf die op het randje van de gekte dansen. Op 22 oktober organiseren ze een avond in Cavia met de beste vondsten van de zoektocht, samen met de eerste vertoning van de videoclip "Construção" en een optreden van Pedro en zijn hand!

Pedro Kastelijns, Braziliaans singer-songwriter, producer en beeldend kunstenaar heeft gewerkt rond het thema constructie, spelen en 'dingen doen met je handen' om emotionele en fysieke beschutting te bouwen in je leven. Fishra en Joe Eshuis zijn filmmakers. De drie hebben elkaar ontmoet op de Rietveld Academie en daar is hun samenwerking vervolgens ontstaan.


EN Watch out for falling debris and put your hard hat on… you are entering the construction zone. Song-smith Pedro, video-rodeo Fishra, and camera-trainer Joe stood in front of a brick wall for a day with their disembodied pet hand Manivela. Several months later they had a music video. Excited, they forraged up and down and round and round the world for other films about handiwork and DIY that dance on the edge of silliness. On 22 October, they host an evening in Cavia with the best finds of the hunt, along with the first screening of the music video "Construção" and a performance by Pedro and his hand!

Pedro Kastelijns, Brazilian singer-songwriter, producer and visual artist has been working around the theme of construction, playing and ‘doing things with your hands' to build emotional and physical shelter in one's life. Fishra and Joe Eshuis are filmmakers. The three met and started collaborating at the Rietveld Academie.


UVULA Jim Middleton, 2022, USA, 3'

How to build a house and live in it Pedro Kastelijns, 2019, Brazilië/Nederland, 6'

SCORE June Ohashi, 2023, Nederland, 5'

Wim Joe Eshuis, Nederland, 10'

Seule Tod Jim Middleton, 2021, USA, 9'

Madruga Bikes Larry Sullivan, 2023, Brazilië, 24'

TOPOS Max Bodendorf, 2022, Duitsland, 10'

Construção Fishra, 2023, Nederland, 4'

+

Construção: or how to build a house and live in it, performance by Pedro Kastelijns


Donderdag 26 oktober, 20:30

CONTEMPORARY

The Short Films of Paul Nouhet + Q&A


camilesanscontact-.jpg


EN An evening with films by French director Paul Nouhet, coming to Paris to join us for a Q&A. Born and raised in Bordeaux, Nouhet's filmmaking adventures weave together the past, present, and future in an exploration of identity and nostalgia. Paul Nouhet's journey began in his hometown, where he honed his skills by making skate videos with friends. After furthering his education in cinema in Brussels, he joined the editing department at La Fémis in 2016. Alongside his editing practice, Paul directs films where he and his friends invent and embody different characters. His latest project, "Salut Les Zins!", chronicles his adolescence, delving into the complexities of a rather estranged group of old friends, trying to find each other or themselves again on a long summer night.

 

La Lutte Contre Moi

Paul Nouhet | 2020 | FR | 23'

1955. Bordeaux. Mayor Jacques Chaban-Delmas dreams of the neighborhood of the year 2000.

 

Camille sans contact

Paul Nouhet | 2020 | FR | 15'

Paris, summer. Maxime has a revelation: Camille, the supermarket's pretty cashier, no longer interests him. The problem is, he doesn’t know how to tell her without hurting her. The other problem is that he actually never dared to speak to her.

 

Salut Les Zins

Paul Nouhet | 2023 | FR |  46'

A coming-of-age film, partly fiction, partly chronicle of the director's adolescence in Bordeaux, where childhood and young adulthood intersect.


Zaterdag 28 oktober, 20:30

ANIMATION

Unveiling Hidden Stories: Short animations by Iranian female directors


Dash-Akol-.jpg


NL Iraanse vrouwen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wereld van de beeldende kunst. Dit programma, samengesteld door Narjes Mohammadi en Nahid Malayeri, toont een verzameling animaties van Iraanse vrouwelijke kunstenaars, waarin de unieke en diverse reeks verhalen en perspectieven die zij op het scherm brengen wordt onderzocht, inclusief de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en de vooruitgang die zij de afgelopen jaren hebben geboekt. De visie van de curatoren is om de enorme talenten, kracht en intelligentie van Iraanse vrouwen in de animatie-industrie te laten zien. MEER→


EN Iranian women have been making significant contributions to the world of Visual Art. This program, curated by Narjes Mohammadi and Nahid Malayeri, showcases a collection of animations by Iranian female artists, exploring the unique and diverse range of stories and perspectives they bring to the screen including the challenges they face and the strides they have made in recent years. The curators’ vision is to showcase the immense talents, power, and intelligence of Iranian women in the animation industry. MORE→

 

 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.