Februari

 

Do. 02 : Pirotecnia (Mute Fire)
Vr. 03 : Mudos Testigos (Silent Witnesses)
Vr. 10 : Algiers
Za. 11 : Lady Frankenstein
Zo.12 : Recycled Thoughts: Rietveld shorts night
Za. 18 : Agroecology Resistance
Zo 19 : Indigo Child
Vr. 24 : KISSABLE SCREENS – Shorts of Love, Sex and Futurism

Donderdag 2 februari, 20:30

CONTEMPORARY

Pirotecnia (Mute Fire) + Q&A

In samenwerking met Cinema Colombiano

Federico Atehortua Arteaga  | 2019 | Colombia | 85’ | EN subs

pirotecnia9-.jpg


NL Op 6 maart 1906 worden vier mannen geëxecuteerd voor de poging tot moord op Rafael Reyes, de president van Colombia. De gebeurtenis wordt vastgelegd op foto’s, die later dienen als basis voor een gefictionaliseerde verfilming van de mislukte staatsgreep. Vanaf dat begin is cinema onlosmakelijk verbonden met de gewelddadige geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Bewegend beeld wordt gebruikt voor geschiedschrijving, propaganda, desinformatie en bindmiddel voor een natie die maar geen eenheid wil worden. Centraal staat het fenomeen falsos positivos, vermoorde jongeren die door het leger zijn verkleed als guerrilla’s om militair succes te simuleren.

Federico Atehortúa Arteaga begint zijn filmessay Pirotecnia als een onderzoek naar de visuele geschiedenis van Colombia, maar raakt op een zijspoor als zijn moeder plots stopt met praten. Dan verlegt hij zijn aandacht naar zijn eigen verleden. Daarin spelen televisiebeelden van de burgeroorlog een rol, en home movies waarin hijzelf als kind toneelspeelt als guerrilla. Film laat zich kennen als krachtig, maar niet altijd eenduidig middel in het vormen van herinneringen. Na afloop zal er een Q&A plaatsvinden met de regisseur.


EN On 6 March 1906, four men were executed for the attempted murder of Colombian president Rafael Reyes. The event was photographed, and the photos were later used for a fictionalised film on the failed coup. From then on, cinema in this South American country has been inextricably linked to its violent history. Moving images have been used for historiography, propaganda, disinformation and to instill unity in a nation that refuses to come together. Falsos positivos, murdered youths disguised as guerrillas by the army to simulate military success, are a common element.

Federico Atehortúa Arteaga starts his film essay as an investigation into Colombia’s visual history, but gets side-tracked when his mother suddenly stops talking. His attention shifts to his own past, in which TV coverage of the civil war and home movies in which he dressed as a guerrilla play a role. Film reveals itself to be a powerful, yet not always unequivocal means of shaping memories. There will be a Q&A with the filmmaker after the screening.


Vrijdag 3 februari, 20:30

CONTEMPORARY

Mudos Testigos (Silent Witnesses) + Q&A

In samenwerking met Cinema Colombiano

Jerónimo Atehortúa Arteaga & Luis Ospina | 2023 | Colombia, FR | 80’ | EN

Mudostestigos2-.jpg


NL Mudos Testigos is een filmcollage gemaakt met alle bewaard gebleven beelden van de Colombiaanse Silent Cinema, waarbij de opnames zo zijn bewerkt dat ze één denkbeeldige film vormen. Tussen 1922 en 1934 werden in Colombia slechts 12 stille speelfilms en een klein aantal documentaires geproduceerd. De totale looptijd van de overgebleven films komt neer op ongeveer 11 uur aan beeldmateriaal. Deze overgebleven beelden zullen worden gecombineerd om een reeks onmogelijke liefdesverhalen te vertellen tussen ON en ONA, twee archetypische personages wiens intense liefde de tumultueuze eerste decennia van de Colombiaanse geschiedenis zal doorkruisen. Wat begint als het melodrama dat door ONA's huwelijk met een oude miljonair doorgaat naar zelfmoord, ontwikkelt zich als een grote flashback die de tragische omstandigheden van verschillende onmogelijke liefdesverhalen laat zien. Het tragische lot van romantische liefde, gekenmerkt door de conservatieve moraal van die tijd, wordt gekruist met verschillende pogingen tot moord, de snode brand van een hele stad, waanzin en ziekte, klassenstrijd, de boerenstrijd en zelfs een nepoorlog met de VS.

Na afloop zal er een Q&A plaatsvinden met de regisseur.


EN Silent Witnesses is a film collage made with all the surviving footage of Colombian Silent Cinema, re-editing the shots in such a way that they form one single imaginary film.  Between 1922 and 1934, only 12 silent features and a small number of documentary films were produced in Colombia. The surviving films’ total runtime adds up to about 11 hours of footage. These surviving images will be combined to tell a series of impossible love stories between ON and ONA, two archetypal characters whose intense love will run through the tumultuous first decades of Colombian history.  What starts as the melodrama that pushes ON to suicide due to ONA’s marriage with an old millionaire, develops as a big flashback that shows the tragic circumstances of several impossible love stories. The tragic fate of romantic love marked by the conservative moral of the age is crossed with several attempted murders, the nefarious fire of a whole city, madness and disease, class divide, the peasant’s struggle and even a fake war with the USA.

There will be a Q&A with the filmmaker after the screening.


Vrijdag 10 februari, 20:30

CLASSIC

Algiers

John Cromwell | 1938 | USA | 96’ | EN spoken

algiers-.jpg


NL De Hollywood-remake van de Franse film Pépé le Moko uit 1937, met steractrice Hedy Lamarr in haar eerste grote rol. Een bewerkte versie van het origineel, geschreven door Hollywoods beste dialoogschrijvers John H. Lawson en James M. Cain. De film gaat over een beruchte Franse juwelendief die zich schuilhoudt in de labyrintische inheemse Casbah wijk van Algiers. Hij voelt zich gevangen door zijn ballingschap en wordt uit zijn schuilplaats gelokt door een mooie Franse toeriste die hem doet denken aan gelukkiger tijden in Parijs. Een romantisch rendez-vous in het glamoureuze, exotische Algiers van de jaren dertig. 


EN The Hollywood remake of 1937 French film, Pépé le Moko, featuring star-actress Hedy Lamarr in her first big role. Adapted from the original by Hollywood’s finest dialogue writers, John H. Lawson and James M. Cain, the film is about a notorious French jewel thief hiding in the labyrinthine native quarter of Algiers known as the Casbah. Feeling imprisoned by his self-imposed exile, he is drawn out of hiding by a beautiful French tourist who reminds him of happier times in Paris. A romantic rendezvous in the glamorous, exoticized Algiers of the 1930s. 


Zaterdag 11 februari, 20:30

CLASSIC

Lady Frankenstein (Cavia 40 #3)

Mel Welles & Aureliano Luppi | 1971 | Italië | 99’ | En subs

ladyfrankenstein-.jpg


NL Handgekozen Frankenstein-flick uit Cavia's wall of fame. Deze Italiaanse b-film uit de jaren zeventig brengt een zuidelijk tintje aan het oorspronkelijke Gotische verhaal van Shelley. In de film is Frankenstein's dochter, gespeeld door de iconische Rosalba Neri, verliefd op haar oudere laboratorium-assistent. In een poging zijn leven te verlengen, besluit ze door te gaan met de experimenten van haar vader. Ze steelt het plot en neemt het lab van baron Frankenstein over in deze Europese camp-klassieker.  

Deze vertoning maakt deel uit van ‘40 stoelen, 40 films, 40 jaar’, het 40-jarig jubileumprogramma van Filmhuis Cavia dat het hele jaar 2023 zal worden gehouden, waarbij beelden uit ons verleden opnieuw worden bediend en nieuwe beelden naar onze toekomst worden geprojecteerd.


EN A hand-picked Frankenstein flick out of Cavia’s wall of fame, this 1970s Italian b-movie brings a Southern spice to the original Shelley Gothic story. In the film, Frankenstein’s daughter, played by iconic Rosalba Neri, is in love with her aging lab assistant. In an attempt to prolong his life, she decides to continue with her father’s experiments, stealing the plot and taking over Baron Frankenstein’s lab in this trash European camp classic.  

This screening is part of '40 chairs, 40 films, 40 years', Filmhuis Cavia’s 40th anniversary program which will be held all throughout 2023, rewiring and re-reeling images from our past, projecting new ones towards our future.


Zondag 12 februari, 20:30

SPECIAL

Recycled Thoughts: Rietveld shorts night

Diversen | 2023 | NL | 57’ | English

MDR-.jpg


NL Recycled Thoughts is een showcase van 11 films van Rietveld-studenten. Er is geen specifiek thema – gewoon een leuke mogelijkheid om het werk van lokale kunstenaars te bezichtigen. De filmmakers zullen aanwezig zijn voor een Q&A. Meer→


EN Recycled Thoughts is a showcase of 11 films from Rietveld students. There is no particular theme, just a nice opportunity to see some work from local artists. The filmmakers will be present for a Q&A. More→


Tickets: 3 euro


Zaterdag 18 februari, 20:30

SPECIAL

Agroecology Resistance + Q&A

In collaboration with ASEED & 2.Dh5 Festival

Quinuera4-.jpg


NL Laten we wat ruimte creëren voor hoop en verzet door te kijken naar alternatieven voor industriële landbouw en deze te bespreken tijdens het 2.Dh5 pre-event op 18 februari! We willen twee middellange documentaires over agro-ecologische praktijken met je delen, met onder andere culturele tradities in Burkina Faso en gemeenschapsbetrokkenheid in Bolivia. Als pre-event voor het komende 2.Dh5 festival zal deze filmavond gewijd zijn aan het kijken naar alternatieven en naar strategieën voor het bestrijden van onze huidige kapitalistisch gedreven, eurocentrische voedselsystemen. Meer→


EN Let’s create some space for hope and resistance by watching and discussing alternatives to industrial agriculture at the 2.Dh5 pre-event on February 18th! We want to share two mid-length films with you, showcasing agroecological practices, cultural traditions and community engagement in Burkina Faso and Bolivia, respectively. As a pre-event to the upcoming 2.Dh5 festival, this movie night will be dedicated to looking at alternatives and strategies to fight our current capitalistic-driven, Eurocentric food systems. More→


Zondag 19 februari, 17:00

CONTEMPORARY

Indigo Child + Q&A

Toneelregisseur José Estrella & filmopname door Ellen Ongkeko Marfil | 2016 | Filipijnen | 45’ | EN subs

indigo-child2-.jpg
 

NL Indigo Child is een eenakter, geschreven door de bekroonde toneelschrijver Rody Vera en geregisseerd door José Estrella (toneelstuk) en Ellen Marfil (video). Het stuk bevat voortreffelijke uitvoeringen van Skyzx Labastilla en Rafael Tibayan.

Felisa is een rebel die is opgepakt, gemarteld en verkracht door haar militaire ontvoerders. Na haar vrijlating wordt ze opgenomen in een inrichting. Haar zoon, Jerome, nu 20, zorgt sinds zijn tienerjaren voor haar nadat bij haar de diagnose bipolair was gesteld vanwege meerdere trauma's. In één confrontatie onthult Felisa veel geheimen die Jerome moeilijk te geloven vindt: over Jerome's vader, wat er voor zijn geboorte gebeurde, en haar overtuiging dat hij een indigokind is, gestuurd om de wereld te redden. Het verhaal is deels geïnspireerd op waargebeurde gevallen van politieke gevangenen.

Het stuk werd geproduceerd in 2016 te midden van verhitte nationale debatten over het al dan niet begraven van de stoffelijke resten van de voormalige dictator Ferdinand E. Marcos op de National Heroes' Cemetery (Manilla, Filipijnen). Het opgenomen toneelstuk is bedoeld om het bewustzijn te vergroten over waar de militaire dictatuur van Marcos (staat van beleg) over ging.

Na de vertoning is er een Q&A door Jun Saturay, voorzitter van Stichting Linangan en een spreker van een Filippijnse mensenrechtenorganisatie.


EN Indigo Child is a one-act stage play written by award winning playwright Rody Vera and directed by José Estrella (play) and Ellen Marfil (video). The play features outstanding performances by Skyzx Labastilla and Rafael Tibayan.

Felisa is a rebel caught, tortured and raped by her military captors. After her release, she is committed to an institution. Her son, Jerome, now 20, has been taking care of her since his teens after she was diagnosed as bipolar due to multiple traumas. In one confrontation, Felisa reveals many secrets that Jerome finds hard to believe—about Jerome’s father, what happened before his birth, and her belief that he is an indigo child, sent to save the world. The story is partly inspired by real life cases of political prisoners.

The play was produced in 2016 in the midst of heated national debates whether or not to allow the remains of the former dictator Ferdinand E. Marcos to be buried at the National Heroes' Cemetery (Manila, Philipines). The play/video aims to raise awareness about what the military dictatorship of Marcos (Martial Law) was about.

There will be a Q&A after the screening held by Jun Saturay, chairperson of Stichting Linangan and a speaker invited from a Philippine human rights organization.


Vrijdag 24 februari, 20:30

SEX-POSITIVE

KISSABLE SCREENS -
Shorts of Love, Sex and Futurism

5 shorts | divers | 2021-2022 | 96' | EN subs

porn_batidinha-.jpg

 

NL Te midden van deze vochtige winter, zal Cavia pornografie tonen om het lichaam op te warmen en natter te maken. Met deze serie seks/lichaamspositieve erotische films omarmen we alle lichamen en seksuele verlangens, en verwelkomen we diverse blikken op verschillende lichamen die net zo sexy zijn als waar we altijd al naar verlangden of angstig voor waren. Eindelijk durven we onze complexe gevoelens onder ogen te zien, gevoelens die intiem, schaamtevol, bevrijd, bespottelijk en om te kussen zijn. Cavia zal in de toekomst nog meer KISSABLE SCREENS vertonen. Meer→


EN In the midst of the dampish winter in Amsterdam, Cavia will screen pornography to make your body warm and more wet. With a series of sex/body positive erotic films, we embrace all bodies, sexual desires, and acknowledge diverse gazes on various bodies that are as sexual as we had always hoped or feared. At last we face our complex feelings which are intimate, shame, liberated, ridiculous but kissable.  Cavia will present more KISSABLE SCREENS in the near future. More→

 

 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.