Juni

 

Vr. 03 : Cryptozoo
Za. 04 : Brasil Tupinambá (Our Fight is For Life!)
Za. 11 : queer.red presents! Power Exchange: Collaborative Film Making
Zo. 12 : Brasil Tupinambá (Our Fight is For Life!)
Vr. 17 : Asian Animation Short Festival - AMN x Klooster Kino
Za. 18 : Distruktur (Short Films)
Zo. 19 : Oráculo
Vr. 24 : Rebel Love
Za. 25 : ASEED presents: Documental 9.70
Ma. 27 : Inside Indonesia's Secret War for West Papua

Vrijdag 3 juni, 20:30

CONTEMPORARY

Cryptozoo

Dash Shaw | 2021 | USA | 95' | NL subs
 

cryptozoo-.jpg

 

NL Cryptozoo speelt zich af in San Francisco in de jaren zestig en is een karakteristieke animatie die je doet verdwalen ergens tussen fantasie, sciencefiction en horror. In de Cryptozoo leven mythische dieren die alleen in de verbeelding van mensen bestaan. De bewakers van de Cryptozoo hebben moeite om het droometende dier Baku te vangen. Dus het leger grijpt in op de situatie. Zoals we uit de geschiedenis en ervaring weten, leiden de meedogenloze methoden van geweld van het leger tot ellende en chaos. Door Baku te veroveren, worden de dromen van de idealisten die de wereld kunnen veranderen uitgewist. Cryptozoo lijkt een toewijding te zijn aan de vrouwen- en zwarte burgerrechtenbewegingen, milieuactivisten, psychedelische muziek en is daarnaast een anti-oorlogskreet.


EN Set in San Francisco in the 1960s, Cryptozoo is a characteristic animation that makes you lost somewhere in between fantasy, science fiction, and horror. In the Cryptozoo, mythical animals live that only exist in people’s imagination. The guards of the Cryptozoo have difficulty in capturing the dream-eating animal called Baku. So the military intervenes in the situation. As we know from history and experience, the military’s ruthless methods of force lead to misery and chaos. By capturing Baku, the dreams of the idealists who can change the world are erased. Cryptozoo seems to be a dedication to the women's and black rights movements, environmentalists, psychedelic music and in addition to this, is an anti-war shout.


Zaterdag 4 juni, 20:00
Zondag 12 juni, 20:00


SPECIAL

Brasil Tupinambá (Our Fight is For Life!)

Celene Fonseca | 2022 | Brazilië | 55’ | EN subs
 

brasil-tupinamba-.jpg
 

NL In de afgelopen 4 jaar is de strijd van inheemse gemeenschappen in Brazilië geïntensiveerd in het licht van de genocidale acties van de huidige Braziliaanse regering. Het beleid van Bolsonaro heeft de dood, ethnocide, ecocide en genocide van inheemse gemeenschappen en beschermde gebieden bevorderd. Brazilië leeft in de meest destructieve periode van de afgelopen 34 jaar democratie in het land. Filmhuis Cavia organiseert samen met Collective Amsterdam For Democracy in Brazil – als reactie op en solidariteit met deze tragische situatie – twee vertoningen waarmee we geld willen inzamelen voor de deelname van de inheemse gemeenschap Tupinambá de Olivença uit Ilhéus, ten zuiden van Bahia, aan een groot protest dat medio juni plaatsvindt in Brasília. Dit historische protest heeft als doel verschillende inheemse gemeenschappen samen te brengen tegen de necropolitiek van de Braziliaanse regering.

Op 4 en 12 juni om 20:00 uur vertonen we in Filmhuis Cavia in Amsterdam de documentaire Brasil Tupinambá. Vijfhonderd jaar na de komst van de Portugese koloniale overheersing, herbevestigden de Tupinambás een identiteit die verloren leek, om hun eigen territorium te herwinnen en uit de ondergeschiktheid in het moderne Brazilië te komen. De documentaire portretteert hun geschiedenis, strijd en veroveringen tijdens dit proces. Een virtuele Q&A volgt met Cacique Ramon Tupinambá. De hele opbrengst van de kaartverkoop zal worden gedoneerd.


EN In the last 4 years, the struggle of indigenous communities in Brazil have been intensified in the face of the genocidal actions carried out by the current Brazilian government. Bolsonaro's policies have been promoting death, ethnocide, ecocide and genocide of indigenous communities and protected areas. Brazil is living in its most destructive period of the last 34 years of democracy in the country. Filmhuis Cavia alongside the Collective Amsterdam For Democracy in Brazil – in response and solidarity to this tragic situation – is organizing two screenings that aim to raise funds for the participation of the Tupinambá de Olivença indigenous community from Ilhéus, South of Bahia, in a large protest taking place in mid-June in Brasília. This historical protest aims to bring together several indigenous communities against the necropolitics of the Brazilian government. 

On the 4th and 12th of June at 20:00, we will be screening at Filmhuis Cavia in Amsterdam, the documentary Brasil Tupinambá. Five hundred years after the arrival of Portuguese colonial rule, the Tupinambás reaffirmed an identity that seemed lost, in order to regain their own territory and emerge from subalternity in modern day Brazil. The documentary portrays their history, struggles and conquests throughout this process. A virtual Q&A will follow with Cacique Ramon Tupinambá. All ticket sales will be reverted to donations.


Zaterdag 11 juni, 20:00

SPECIAL

queer.red presents! Power Exchange: Collaborative Film Making

 

CAER-.jpg


NL We zijn blij queer.red weer te mogen verwelkomen deze maand! Zij zijn een initiatief op het gebied van sekswerker film & kunst in Amsterdam. Deze keer presenteren ze twee films die zich richten op de snijvlakken van sekswerk, trans-, Latinx- en migrantengemeenschappen, en zal er een paneldiscussie te zien zijn. Meer→


EN We're happy to host queer.red again this month! They are an initiative on sex worker film & arts in Amsterdam. This time they will present two films that focus on the intersections of sex work, trans, Latinx and migrant communities, and will feature a panel discussion. More→


Vrijdag 17 juni, 20:00

SPECIAL

Asian Animation Short Festival - AMN x Klooster Kino

 

Pieces-of-Each-Other1-.jpg


NL Het Asian Animation Short Festival komt terug, met een vertoning in Filmhuis Cavia in samenwerking met Asian Movie Night en KloosterKino. Wederom heeft de selectie van korte films als doel om talent uit verschillende culturen uit heel Azië te tonen. In deze editie hebben we in totaal 10 unieke films, zoals Seen It!, een fantasierijke komedie uit India, A Bite of Bone, een schattig stukje levensverhaal over een jonge jongen en zijn worsteling met de grote vragen des levens, en My Grandmother is an Egg, een autobiografische hervertelling uit Taiwan van een oude traditie van gearrangeerde huwelijken. Meer→


EN The Asian Animation Short Festival is coming back, with a screening at Filmhuis Cavia in collaboration with  Asian Movie Night and KloosterKino. Once again, the selection of short films has the aim to exhibit talent from diverse cultures from all over Asia! In this edition we have a total of 10 unique films, such as Seen It!, an imaginative comedy out of India, A Bite of Bone, a cute slice of life story about a young boy and his struggle with life’s big questions and My Grandmother is an Egg, an autobiographical retelling of an old tradition of pre-arranged marriage out of Taiwan. More→


Zaterdag 18 juni, 20:30

EXPERIMENTAL

Distruktur (Short Films)

Gustavo Jahn and Melissa Dullius | 2015 - 2020 | Brazilië, Duitsland | 80’ | EN subs
 

distruktur-.jpg


NL Gustavo Jahn en Melissa Dullius regisseren en produceren al meer dan tien jaar raadselachtige films die vallen tussen verfijnde storytelling en dromerige abstractie. Hun films zoeken naar een visuele puurheid die historisch verbonden is met experimentele cinema, wat ons duidelijk maakt dat cinema draait om beelden. Het duo begon in 1999 met het maken van films, eerst op Super 8 en later op 16mm. Nadat ze medeoprichter waren van het door kunstenaars gerund filmlab LaborBerlin, begonnen ze experimentele praktijken op te nemen in hun creatieve proces en zo ontstond Distruktur. Dit programma van korte en middellange films viert drie van hun films waarin verplaatsing en transposities plaatsvinden van de ene stad naar de andere, de ene cultuur naar de andere. Door fictie en persoonlijk archief te combineren in deze films vinden en herschikken ze symbolen uit verschillende tijden en plaatsen, waarbij ze gebieden verkennen tussen realiteit en droom, verleden en toekomst.


EN Gustavo Jahn and Melissa Dullius have been directing and producing, for over a decade, enigmatic films between refined storytelling and dreamy abstraction. Their films search for a visual purity that’s historically connected to experimental cinema, making clear to us that cinema is all about images. The duo started making films in 1999, first on Super 8 and later on 16mm. After co-founding the artist-run film lab LaborBerlin, they started incorporating experimental practices in their creative process, giving birth to Distruktur. This program of short and mid-length films celebrates three of their films in which displacement and transpositions happen from one city to the other, one culture to the other.  Combining fiction and personal archive in these films, they find and rearrange symbols from different times and places, exploring states in between reality and dream, past and future.

 

El Meraya

Distruktur | 2018 |19'

The time machine works by superimposing enigmas, materializing the past and projecting the future. All previous and further images will be forever printed as frames on a roll of film. 

 

Cat Effekt

Distruktur | 2011 | 40' 

A woman goes alone through the streets of Moscow, getting on and off subway trains and underground passages on her way to a meeting that includes a screening of a film about a cat.

 

In The Traveler’s Heart

Distruktur | 2013 | 20' 

The winter reigns as the Traveler crosses by feet an ancient landscape. In this place there’s also another presence, someone who’s very similar to the Traveler. Does the Traveler realise this figure that cohabits the same space as him? Is the other a guardian angel or a devil?


Zondag 19 juni, 20:30

EXPERIMENTAL

Oráculo (+ Q&A)

Gustavo Jahn & Melissa Dullius | 2021 | Brazilië | 61’ | EN subs
 

Oraculo-.jpg


NL De tweede speelfilm van regisseurs Gustavo Jahn en Melissa Dullius portretteert personages in intense zoektochten naar het leven en de zin ervan. Een contemplatief werk dat ons uitnodigt om na te denken over universele thema's als familie, begin, einde, pijn en trauma. In Oráculo zijn er zes ruimtes: een rots, een berg, het zand dat door de golven wordt getrokken, de golfbreker van een strand aan de andere kant van de oceaan, de loopbrug onder een brug die een eiland met het vasteland verbindt, en een slaapkamer. Er zijn drie personages: een man die vastzit in een cyclus van leven en dood, een tweede die een plek bezoekt waar een onomkeerbare transformatie heeft plaatsgevonden en een jonge vrouw die haar leven als kunstenaar begint. Na de vertoning volgt een Q&A met Gustavo Jahn.


EN The second feature film of directors Gustavo Jahn and Melissa Dullius portrays characters in intense searches for life and its meaning. A contemplative work inviting us to think of universal themes such as family, beginnings, ends, pain and trauma. In Oráculo, there are six spaces: a rock, a mountain, the sand drawn by the waves, the breakwater of a beach on the other side of the ocean, the walkway under a bridge that connects an island to the mainland, and a teenager's bedroom. There are three characters: a man who is trapped in a cycle of life and death, a second who revisits a place where an irreversible transformation has taken place, and a young woman who is starting her life as an artist. A Q&A with Gustavo Jahn will follow the screening.


Vrijdag 24 juni, 20:30

DOCU

Rebel Love (+ Q&A)

Alejandro Bernal | 2021 | Colombia, Canada, Brazilië | 77’ | EN subs
 

Rebel_Love_1-.jpg


NL Liefdesverhaal geboren in het midden van oorlog; twee FARC-EP-strijders, Cristian en Yimarly, ontmoeten elkaar en worden verliefd. Op het moment dat het vredesverdrag tussen de FARC-EP en de Colombiaanse regering in werking gaat is het jonge stel vol hoop om samen een nieuw leven en een gezin te beginnen. Maar al snel komen ze tot het besef dat liefde buiten de gelederen van het leger niet zo ideaal is als ze zich hadden voorgesteld. Het bouwen van een huis en het vinden van werk blijken bijna onoverkomelijke uitdagingen te zijn, aangezien ze moeilijke beslissingen moeten nemen die hen uit elkaar kunnen drijven. Met een baby op komst escaleert het politieke klimaat omdat veel voormalige FARC-EP-guerrilla's vrezen voor hun veiligheid. Zal hun jonge liefde genoeg zijn om hun gezin bij elkaar te houden terwijl ze deze onzekere weg bewandelen?

Na deze documentaire hebben we een livestream Q&A met regisseur Alejandro Bernal, geleid door Juan Castro de Jong van Latin Quarter.


EN Love story born in the midst of war, two FARC-EP combatants, Cristian and Yimarly, meet and fall in love. As the peace accords between FARC-EP and the Colombian Government begin to play out, the young couple is filled with hope at the opportunity to start a new life and a family together. But soon they come to realize that love outside of the ranks of the military is not as ideal as they imagined. Having to build a home and find work proves to be an almost insurmountable challenge, as they must make difficult decisions that could tear them apart. With a baby on the way, the political climate escalates as many former FARC-EP guerillas fear for their safety. Will young love be enough to hold their family together as they walk down this uncertain road? 

After this documentary we will have a  livestream Q&A with its director Alejandro Bernal, mediated by Juan Castro de Jong of Latin Quarter.


Zaterdag 25 juni, 19:30

SPECIAL

ASEED presents: Documental 9.70 (+Q&A)

Victoria Solano | 2012 | Colombia, Argentina | 45’ | EN subs
 

documental5-.jpg


NL Op 25 juni verwelkomen wij ASEED en zullen zij de documentaire Documental 9.70 vertonen. ASEED (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie die de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aan wil pakken.

De documentaire gaat over Wet 9.70, die Colombiaanse boeren verbiedt een deel van hun oogst te bewaren voor gebruik als zaad. De handhaving ervan is een voorwaarde van het vrijhandelsverdrag tussen Colombia en de Verenigde Staten. In augustus 2011 hebben politiediensten in het zuiden van het land, in toepassing van deze wet en ten koste van de voedselzekerheid in de regio, de zakken rijst van twintig boeren in beslag genomen en vernietigd.


EN On 25 June we welcome ASEED and they will show the documentary Documental 9.70. ASEED (Action for Solidarity, Equality, Environment, and Diversity Europe) is an international campaigning organisation, which targets the structural causes of environmental destruction and social injustice.

The documentary is about Law 9.70, which prohibits Colombian farmers from saving part of their harvest for use as seed. Its enforcement is a condition of the free trade treaty between Colombia and the United States. In August 2011, in the south of the country, police forces confiscated and destroyed the bags of rice produced by twenty farmers, in application of this law and at the expense of the region's food security.


Gratis toegang // free entrance
Donaties welkom


Maandag 27 juni, 19:30

SPECIAL

Inside Indonesia's Secret War for West Papua
(+ Q&A)

Foreign Correpondent | 2020 | West-Papua | 30’ | EN, no subs
 

West-Papua-.jpg


NL Al 60 jaar leven de Papoea's onder het juk van Indonesische militaire onderdrukking. De Papoea's is hun land, vrijheid en waardigheid ontnomen. Terwijl journalisten de toegang tot het gebied verboden wordt, vinden er dagelijks misdaden tegen de menselijkheid plaats. Dit moet stoppen! En het moment is NU. Gesteund door 1,8 miljoen Papoea's heeft FWPC meerdere overwinningen geboekt, zoals de Nederlandse overheid die een VN mensenrechtenmissie in Papoea steunt.

De documentaire gaat over de geschiedenis en het laatste nieuws van de bezetting in West Papoea. Naderhand zullen Raki Ap (woordvoerder van FWPC in Nederland) en Julia Jouwe (founder van Young Papua Collective) met ons aan tafel zitten. We zullen in gesprek gaan over de intersectie van klimaatactivisme, dekolonisatie en antiracisme.

Tijdens en na de documentaire is er de mogelijkheid te doneren aan de Free West Papua Campaign. Alle opbrengsten gaan direct naar de campagneactiviteiten in Nederland.


EN For the last sixty years, the people of West Papua have suffered under an Indonesian military occupation that has stolen their resources, their freedom and their dignity. Journalists are not allowed while human rights violations take place on a daily basis. But the time for change has come. Free West Papua Campaign, supported by 1.8 million Papuans, won several great victories over time, like the Dutch government supporting a UN human rights mission in West Papua.

The documentary will discuss the history and latest news of the West Papuan freedom movement. Afterwards, a panel discussion between FWPC spokesman Raki Ap and Young Papua Collective founder Julia Jouwe will touch on the intersection between climate activism, decolonisation, and antiracism in West Papua.

During and after the screening we welcome you to donate anything you can miss to support the Free West Papua Campaign. All proceeds will directly support the campaign and people in financial or medical need in West Papua.


Gratis toegang // free entrance
Donaties welkom


 


NL Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.
 
EN Entrance 5 euros, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.