18 december

queer.red presents:

queering sex work


 

queer.red_flyer-.jpg


 

NL queer.red presents is een nieuw initiatief en zij starten een sekswerker film- & kunstfestival in Amsterdam.  Wij zijn verheugd hen bij Cavia te verwelkomen!

"Door het promoten van beeldende kunst over, met, door en over de sekswerker gemeenschap hopen wij bij te dragen aan een grotere zichtbaarheid van een meer genuanceerde representatie van sekswerk. Wij zijn een groep van (voormalige) sekswerkers, feministen, queer en trans mensen uit alle verschillende lagen van de bevolking en achtergronden.

Als je deel uitmaakt van onze gemeenschap, of zin hebt om kennis te maken met sekswerkers en al het culturele lekkers dat door onze gemeenschappen wordt voortgebracht: kom naar de eerste vertoning op 18 december om 15:00, gehost door Filmhuis Cavia!

In deze eerste editie laten we verhalen zien over de intersectie van queer identiteiten en kwesties die gerelateerd zijn aan sekswerk. We vertonen een zeer speciale collectie korte films, samengesteld vanuit ons hart, die de belangrijke dingen in het leven verkennen, zoals romantiek, herinnering, rebellie en afscheid.

Na de vertoning is er ook een live performance door Alejandra Ortiz, onderdeel van de lokale gemeenschap, over haar ervaring als migrant in Nederland."

14:00 CET deur/bar open
15:00 CET aanvang voorstelling (stipt op tijd!)
16:00 CET optreden door Alejandra Ortiz
17:00 CET Cavia sluit (stipt op tijd!)

 


EN queer.red presents is a new initiative and they're starting a sex worker film & arts festival in Amsterdam. We are delighted to host them at Cavia!

"By promoting visual arts about, with, by and about the sex worker community, queer.red hopes to contribute to a greater visibility of a more nuanced representation of sex work. They are a group of (former) sex workers, feminists, queer and trans people from all different walks of life and backgrounds.


If you are part of our community, or up for making acquaintance with sex workers and all the cultural goodies that are produced by our communities: come to our 1st screening on 18 December at 15:00 hosted by Filmhuis Cavia!

In this first edition we are showcasing stories and narratives on the intersection of queer identities and issues related to sex work. We will screen a very special collection of shorts, curated from our hearts, exploring the important things in life, such as romance, remembrance, rebellion and farewell.

After the screening there will be a live reading performance by Alejandra Ortiz, a local community member, about her experience as a migrant in the Netherlands."

14:00 CET doors/bar open
15:00 CET screening starts (sharp on time!)
16:00 CET performance by Alejandra Ortiz
17:00 CET Cavia closes (sharp on time!)


Zaterdag 18 december, 15:00

SPECIAL

queer.red presents: queering sex work


PonyBoi

River Gallo & Sadé Clacken-Joseph | 2019 | USA | 19' | English

PONYBOI-.jpg


NL Ponyboi is een intersekse wegloper. Hij werkt bij een wasserette en werkt als sekswerker. Maar na een mysterieuze ontmoeting met een man uit zijn dromen, leert hij dat hij misschien toch waardig genoeg is om zijn louche leventje in New Jersey achter zich te laten. Een queer film over het ontdekken van zelfbevrijding en liefde.


EN Ponyboi is an intersex runaway. He works at a laundromat and hustles as sex-worker. But after a mysterious encounter with a man from his dreams, he learns that perhaps he is worthy of leaving his seedy life in New Jersey behind. A queer film about discovering self- redemption and love.


+
 

Behind the Window

Emy Fem, Cat D, Vera Rodriguez & Nayra Green | 2017 | NL | 5' | English

BEHIND-THE-WINDOW2-.jpg


NL Voordat ze aan haar shift begint bij een van de ramen op de Wallen in Amsterdam, kantelt Nayra Green haar blik en deelt haar persoonlijke gedachten door middel van stills en beweging.


EN Before starting her shift at one of the windows of the Red Light District in Amsterdam, Nayra Green turns her gaze and shares her personal thoughts through stills and movement.


+
 

TOLOPOSUNGO in Medellín AEFest

Directed by Elvira Hernández, produced by CinePiso7 | 2021 | Colombia | 3' | Spanish

toloposungo-.jpg


NL Latijns-Amerika is de regio in de wereld waar de meeste transgenders worden vermoord (82% wereldwijd). De staat ontkent burgerrechten en onderdrukt transgenders door politiegeweld. Een Queer Squad in Colombia vecht tegen een onderdrukkende maatschappij met voguing, hun lichamen, seksualiteit en verleiding. Toloposungo is de Colombiaanse 'ACAB', het betekent 'alle flikken zijn gonorroe', in tegenstelling tot 'klootzakken' wat in het Spaans verwijst naar een kind zijn van een sekswerker. Gekleed in fluorescerend groen, zoals de uniformen van de Colombiaanse politie in die tijd, gaat de Queer Squad de straat op om de status quo te veranderen en te confronteren. In deze film treedt de Queer Squad van Medellín op tijdens het Erotic Arts Festival van die stad (AEFest).


EN Latin America is the region in the world where most transgender people are murdered (82% worldwide). The state denies civil rights and oppresses trans people through police brutality. A Queer Squad in Colombia fights against an oppressing society with voguing, their bodies, sexuality and lure. Toloposungo is the Colombian “ACAB”, it means ‘all cops are gonorrhea’, in opposition to 'bastards' which in Spanish refers to being born from a sex worker. Dressed in fluorescent green, as the uniforms of the Colombian cops at the time, the Queer Squad takes on the streets changing and confronting the status quo. In this film Medellín's Queer Squad acts during the Erotic Arts Festival of that city (AEFest).


+
 

Rosie

Paula Cajiao | 2021 | USA | 9' | English

Rosie-.jpg

 

NL Na een lange dag werken gaat een man een bar binnen voor zijn laatste drankje voor hij naar huis gaat. Daar ontmoet hij iemand die niet is wie hij verwacht dat hij is.


EN After a long day at work a man walks into an after hours bar for his last drink before heading home, there he meets someone that is not who he expects to be.


+
 

Wie man Rad in Latex fährt mit Emy Fem (How to Ride a Bike in Latex)

Objects of Desire | 2018 | Germany | 2' | English

Latexbike-.jpg


NL In deze korte educatieve video geeft Emy Fem les over de vaardigheden die nodig zijn als je fietsend naar je klant gaat.


EN In this short educational video Emy Fem teaches about the skills which are needed if you want to bike to your client.


+
 

Mes Chéris

Directed by Ethan Folk, Ty Wardwell (Cutenon Film), written by Jamal Phoenix | 2020 | 12' | DE | English

MESCHERIS-.jpg


NL Deels documentaire, deels pornografie, Mes Chéris is het afscheid door een transboi van zijn borsten. Een maand voor zijn borstamputatie kruipt Jamal Phoenix in de huid van Chéri, een personage gemodelleerd naar zijn ervaringen als Fierce Fem sekswerker. Dit rauwe eerbetoon ondermijnt de pornotrends en de mainstream trans* representatie in een radicale daad van zelfliefde.


EN Part documentary, part pornography, Mes Chéris is a transboi's farewell to his boobs. One month before his mastectomy, Jamal Phoenix takes on the role of Chéri, a character modeled after his experiences as a Fierce Fem sex worker. This raunchy tribute subverts straight porn tropes and mainstream trans* representation in a radical act of self-love.


 

 

NL Toegang 5 euro.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Aangezien de corona-regelgeving de zaalcapaciteiten flink zal beperken, verzoeken wij je te reserveren voor 15 december via ticket@queer.red.
 
EN Entrance 5 euros.
We also accept the Cineville card.
As the corona regulations will limit the room capacities, please send them a mail to make a reservation by December 15 to ticket@queer.red.