10 + 11 mei

TRANSFORMING VIOLENCE

Colombian short films

NL
In Colombia is de film, net als alles in de culturele, politieke en sociale sfeer, gemarkeerd door geweld. Nieuwe technologische ontwikkelingen, en elke nieuwe generatie filmmakers, zorgen ervoor dat dit geweld op verschillende manieren vormgeven wordt. In de gekozen selectie korte films verbeelden hedendaagse jonge Colombianen hun eigen visie op dit geweld. In plaats van dat zij beelden als bewijsmateriaal gebruiken, creëren zij nieuwe beelden die hen in staat stellen de schimmen, ruïnes en de scheuren in een samenleving te laten zien die zij niet anders hebben gekend dan in conflict.

Naast de hedendaagse filmmakers zullen wij ook El Potro Chusmero van Luis Alfredo Sánchez vertonen. Deze film uit 1985 verbeeldt de zorgen die filmmakers uit de vorige eeuw hadden omtrent de historische periode genaamd La Violencia (1948-1958).


EN Cinema, as all the different cultural, political, and social spheres in Colombia, has been marked by violence. For more than a century, changes in the technologies for the production of cinema and new generations of filmmakers have been transforming the depictions of violence in the country. This selection of short films presents a group of contemporary Colombian filmmakers that create narratives about violence in the country through personal stories. They put aside using images as proves, to create new ones that permit them to show the ghosts, ruins, and cracks of a society that they have only seen immersed in conflicts.

Together with the contemporaries, El Potro Chusmero by Luis Alfredo Sánchez will be also screened. A film from 1985 that shows the worry past century filmmakers had about a historical period known as La Violencia (1948-1958).


FULL PROGRAM:
(Starts at 20:00)


Parábola del Retorno (Parable of the Return)

Juan Soto | 2016 | 41’


NL
Wilson Mario heeft besloten terug te keren naar Colombia, waar zijn familie hem ondertussen schaart onder de meer dan 3.000 slachtoffers van de gruwelijke genocide van de politieke partij Unión Patriótica. Nu het land weer veiliger lijkt, vindt Wilson het een goed moment om terug te keren. We volgen zijn reis van Londen naar Bogotá middels een video-dagboek waar poëzie, de herinneringen aan zijn ballingschap, en zijn herinneringen aan het eerdere leven in Colombia met gemengde gevoelens verweven worden. Parábola del Returnee is het laatste deel van een trilogie die Juan Soto’s maakte gebaseerd op het leven van zijn oom, Wilson Mario Taborda.

EN Wilson Mario decides to come back to Colombia, where his family thinks he has been death ー one of the more than 3.000 people murder in the genocide of the political party Unión Patriótica. Now the country seems to be at peace, is what Wilson thinks when he decides to come back. We follow his trip from London to Bogotá through a video-diary where poetry and his memories from exile, together with those from his life in Colombia, weave a net of mixed feelings. Parábola del Retorno is the closing film of Juan Soto’s trilogy on the memory of his uncle Wilson Mario Taborda.


El Potro Chusmero (The Guerrilla Colt)

Luis Alfredo Sánchez | 1985 | 25


NL In het midden van de vorige eeuw werden in Colombia de boeren ‘Chusmero’s’ genoemd (naar ‘chusma’ of ‘gespuis’, vanwege hun volkse achtergrond). In de jaren ‘50 begonnen zij een gewapende revolutie in de Llanos Orientales (Oosterlijke Llanos). Dit tedere portret van een Chusmero die een merrie en haar veulen wilde beschermen terwijl zij vluchtten voor de vijand, werd niet op publieke televisie uitgezonden. Kort daarna zouden namelijk de parlementaire verkiezingen gehouden worden. In het Colombia van de jaren ‘80 groeide de FARC, M-19, en de ELN guerrillas sterk, en de drug kartels zouden uitgroeien tot de grootste cocaïne leveranciers van de wereld. Wilde de regering stand houden, dan moest zij de schijn hoog houden van een ordelijk land waar het duidelijk was wie de good guys en de bad guys waren, en vandaar dat de publieke uitzending van El Potro Chusmero werd tegengehouden.

EN In 1950s’s Colombia, peasants, called "Chusmeros" (in reference to their popular background, coming from the word chusma), initiated an armed revolution in the Llanos Orientales [eastern Llanos]. Sanchez’s tender portrayal of a chusmero that wants to save a mare and her colt while is trying to escape from the enemy, couldn’t be broadcasted in public television two months prior to parliamentary elections as it was planned to be. The 1980s in Colombia was a moment when FARC, M-19, and ELN guerrillas were steeply growing, and the drug cartels were becoming the biggest cocaine suppliers in the world. One more time the government needed to establish its discourse of goods and bads, a reason for why El Potro Chusmero was banned.


Our Song to War

Juanita Onzaga | 2018 | 14’


NL Het is 12 jaar geleden dat de Bojayá Massacre plaatsvond. Bij deze confrontatie tussen de guerillastrijders van de FARC en de paramilitairen van de AUC stiervan meer dan 120 mensen. De geesten van de doden wederkeren door middel van zang en verhalen, in een poging om de geschiedenis van geweld te transformeren.

EN
Twelve years have passed since the Bojayá Massacre were more than 120 people died during a confrontation between FARC guerrilla and AUC paramilitary group. The spirits of the deceased come back through songs and stories to claim for a change in the course of history.


I Was In That Meeting

Ana Bravo-Pérez | 2018 | 3’


EN
Bravo-Pérez tells us a secret of those that are inside of the body hurting. Open wounds that time seems to cover ー a time where other wounds will come, and the initial one becomes then part of a bigger one. Wounds as those of Colombia: secrets yield to the world.


El Laberinto (The Labyrinth)

Laura Huertas Millán | 2019 | 21’


NL Het meest bekende voorbeeld van geweld in Colombia is gerelateerd aan de cocaïnehandel, mede doordat de populaire media er een entertainment spektakel van heeft gemaakt. Het is ook de massamedia op haar beurt grote invloed uitoefent op de verlangens van mensen en een beeld geeft van een wereld van geromantiseerde glamour, dorst naar macht en nog meer spullen, die kan leiden tot het besluit om in deze drugswereld te stappen. The Labyrinth neemt ons mee naar een plek waar deze verlangens en het geschreeuw van massamedia tot stilte worden gemaand.

EN The most known Colombian violence is the one related to drug trafficking, thanks to how mass-media has made a spectacle of it. But also the mass-media has a big influence on people’s desires for power and consumption that can lead to drug trafficking. The Labyrinth takes us to when the whirl of desires and media show has passed, where simple people remain and there is no mansion that nature cannot devour.


Rec.cordar (Re.member)

Ana Bravo-Pérez | 2019 | 10’


NL Behalve de pijnlijke herinneringen aan alles was verloren is gegaan, roept het ontsnappen aan een oorlog ook existentiële vragen op. Hoe te leven in een relatief veilige wereld waar moord niet orde van de dag is? Kun je gewend raken aan het leven in een een oorlogstijd? In de laatste film van het programma laten we Colombia achter ons, maar we weten niet wat daarvoor in de plaats komt.

EN Besides the memories of all that was left behind, escaping from war brings also different anxieties. How is to live in a place where people is not murder? How used can we get to live in a context of war? In the last film of this programme, we leave Colombia but we do not know where we are landing.
Toegang 5 euro.
We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.

Entrance 5 euros.
We also accept the Cineville card.
It's not possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.