Maart


De Cavia’s draaien er in maart niet omheen en roeren hun donzige staartjes: een opaak leidmotief met een diversiteit waar je u tegen zegt. Roergangers als Bruce Lee en Delphine Seyrig maken hun opwachting. En we gaan serieus de globe over (Examined Life), met een uitgebreide stop-over te Indonesië (shorts, Masked Monkeys, Wariazone), waarna we huiswaarts keren richting het wildere Westen (Slow West). Alsof het nog niet genoeg is verzorgen we deze maand ook het onvolprezen en terugkerende experimentele filmfestival Atrabilious. Buy the ticket, take the ride.


Donderdag 1 maart, 20:30
Vrijdag 2 maart, 20:30

CLASSIC

Fist of Fury

Lo Wei | 1972 | Hong Kong | 108'


NL
Al kijk je maar één Kung-fu film in je hele leven, zorg dat het deze is. Het was de film die in 1972 de Chinese film bekend maakte bij een wereldwijd publiek. Het is Bruce Lee’s tweede film (na The Big Boss van het jaar ervoor) en toont de ster in zijn volle vechtlustige glorie. De film speelt zich af aan het begin van de twintigste eeuw, toen de Japanners Shanghai hadden bezet. Het volgt de student Chen Zhen en wilde wraakacties voor de moord op zijn legendarische Kung fu-meester Huo Yuan-jia (die overigens echt heeft bestaan). In een moordlustige razernij gaat Chen Zhen tekeer tegen de Japanse bezetter.


EN If you only watch one Kung fu movie in your life, make it this one. It was the film that, in 1972, brought Chinese film to a global audience. It is Bruce Lee’s second movie (after The Big Boss of the previous year) and shows the star in his full-fledged ferocious glory. The film is set at the beginning of the Twentieth century in Japanese-occupied Shanghai. It follows the student Chen Zhen and his wild revenge for the murder of his legendary Kung fu master Huo Yuan-jia (who actually existed). In a murderous rampage Chen Zhen rails against the Japanese occupying forces..


Zaterdag 3 maart, 20:30

SPECIAL

JAKARTA SELATAN - Recent short films from the Indonesian New Wave


NL
Cavia presenteert een verzameling korte films van opkomende Indonesische filmmakers, die een breed scala aan onafhankelijke stemmen uit Midden-Java en omgeving onthullen. Deze nieuwe golf van filmmakers is divers in vertelstijl en onderwerp en flirt met neorealisme, en belicht door middel van observatie van het dagelijks leven de huidige debatten in het land over religie, politiek en gender. Meer info→

EN Cavia is happy to present a collection of short films by up and coming Indonesian filmmakers, disclosing a wide range of independent voices from Central Java and surroundings. Diverse in narrative style and subject matter, this new wave of filmmakers flirt with neo-realism and expose through the observation of daily-life, the country’s current debates on religion, politics and gender with an imaginative and renewed filmic language. More info→


Donderdag 8 maart, 20:30

SPECIAL

International Women’s Day Screening: Sois Belle et Tais-Toi

Delphine Seyrig | 1981 | Frankrijk | 115' | English subs


NL
Speciaal voor International Women’s Day vertoont Filmhuis Cavia de klassieke feministische documentaire Sois Belle et Tais-Toi.

Met de toename in populariteit van de #MeToo-beweging staan vrouwenrechten eindelijk weer volop in de schijnwerpers. En nu smeerlappen als Weinstein eindelijk aangepakt worden is het tijd om ons te beseffen dat eerdere feministen de problemen aan de oorsprong van dit schandaal al lang hadden geconstateerd. Lang voordat seksisme, objectificatie en seksuele intimidatie in de filmindustrie serieus werden genomen maakte Franse actrice (o.a. L'Année dernière à Marienbad) en feminist Delphine Seyrig de documentaire Sois belle et tais-toi. De film, die in 1976 werd opgenomen en pas in 1981 uitkwam, bestaat uit interviews met 24 bekende actrices. Zo vertellen grootheden als Jane Fonda, Maria Schneider en Ellen Burstyn over de eenzijdige rollen die ze toebedeeld krijgen, de dingen die van hen gevraagd worden en hoe ze niet serieus genomen worden als professionals.

EN For the occasion of International Women’s Day Filmhuis Cavia is showing the classic feminist documentary Be Pretty and Shut Up.

With the surge in popularity of the #MeToo movement, women’s right are finally in the spotlight again. Now that pigs like Weinstein are finally being confronted, it is time to realise how earlier feminists had already pointed out the issues at the center of this scandal. Long before sexism, objectification and sexual intimidation was taken seriously in the film industry French actrice (i.e. Last Year in Marienbad) and feminist Delphine Seyrig made the documentary Be Pretty and Shut Up. The film, which was shot in 1976 but released only in 1981, consists of a series of interviews with 24 well-known actrices. Acting legends such as Jane Fonda, Maria Schneider and Ellen Burstyn talk about the problematic roles they are offered, the things that are asked of them and how they are not taken seriously as professionals.


Vrijdag 9 maart, 20:30
Zaterdag 10 maart, 20:30


ART

Two films by OJOBOCA: ‘Heliopolis Heliopolis’ & ‘The Masked Monkeys’


The Masked Monkeys

2015 | 16mm | 30' | z/w


NL
De gemaskerde kunsten van Indonesië zijn duizenden jaren oud. Ze worden wayang topeng (wayang: schaduw of marionet; topeng: masker) genoemd. Men gaat ervan uit dat wayang topeng voortkwam uit tribale doodsrituelen, waarbij gemaskerde dansers als de tolken van de goden werden beschouwd. In de laagste rangen van de Javaanse samenleving is een unieke manifestatie van deze gemaskerde tradities te vinden. De beoefenaars zijn artiesten en hun ambitie is om gerespecteerd te worden, om geëerd te worden, om succesvol te zijn.

EN The masked arts of Indonesia are thousands of years old. They are commonly referred to as wayang topeng (wayang: shadow or puppet; topeng: mask). It is believed that wayang topeng originated from tribal death rites, where masked dancers were considered the interpreters of the gods. In the lowest rungs of Javanese society a unique manifestation of these masked traditions can be found. Its practitioners are performers, their ambition is to be respected, to be honored, to be successful.

http://ojoboca.com/the-masked-monkeys/

+

Heliopolis Heliopolis

2017 | 16mm | 26' | kleur


NL
'Heliopolis Heliopolis' werd door een opstandige priester gecreëerd als een hulpmiddel om studenten te trainen in het ontwerp van een revolutionaire stad die bedoeld was om de oude stad Heliopolis te overtreffen. Dit ondanks het feit dat de priester en zijn studenten nooit Heliopolis hebben bezocht en hun model uitsluitend op teksten en tweedehands kennis hebben gebaseerd. In de loop van de tijd kreeg dit model een fantastisch karakter en werd het zowel minutieus gedetailleerd als wild onwaarschijnlijk. OJOBOCA's Heliopolis Heliopolis vertegenwoordigt deze innerlijke staat van moedwillige verwarring.

EN ‘Heliopolis Heliopolis’ was created by an insurgent priest as a tool to train students in the design of a revolutionary city meant to surpass the ancient city of Heliopolis. This in spite of the fact that the priest and his students appear to have never visited Heliopolis and based their model exclusively on texts and secondhand knowledge. In time this model gained a fantastical nature, becoming both meticulously elaborate and wildly implausible. OJOBOCA’s Heliopolis Heliopolis represents this inner state of wilful confusion.

http://ojoboca.com/heliopolis-heliopolis/


Donderdag 15 maart, 20:30
Vrijdag 16 maart, 20:30


DOCU

Examined Life

Astra Taylor | 2009 | Canada | 88'


NL
In Examined Life volgen we vooraanstaande denkers naar plekken die belangrijk zijn voor hun ideeën. Zo wandelt Judith Butler met Sunaura Taylor door de Mission District van San Francisco om over lichamen en grenzen te praten, en zet Slavoj Žižek vraagtekens bij de aannames over ons milieu terwijl hij een vuilnisbelt bekijkt. Examined Life toont hoe filosofie kan veranderen hoe we de wereld om ons heen en onze plek daarin zien. In de documentaire zie je verder: Cornel West, Avital Ronell, Peter Singer, Kwame Anthony Appiah, Martha Nussbaum en Michael Hardt.

EN In Examined Life we accompany key contemporary thinkers on a series of excursions through spaces that hold particular resonance for their ideas. Judith Butler walks with Sunaura Taylor through San Francisco’s Mission District, talking bodies and boundaries. Slavoj Zizek questions assumed environmental beliefs while sifting through a garbage dump. Examined Life shows philosophy’s power to transform the way we see the world around us and our place in it. Also featuring Cornel West, Avital Ronell, Peter Singer, Kwame Anthony Appiah, Martha Nussbaum and Michael Hardt.


Zaterdag 17 maart, 20:30

DOCU

Wariazone (+ Q&A)

Kiwa & Terje Toomistu | 2011 | Estland/Indonesië | 58'


NL
Gedurfd, charmant en begripvol: Wariazone is een onafhankelijke documentaire van Kiwa en Terje Toomistu over transgenderonderwerpen in Indonesië en de relaties tussen genderidentiteit en vrijheid. Indonesische transvrouwen die waria worden genoemd zijn een bekende groep mensen in het culturele mozaïek van het land met 's werelds grootste moslimgemeenschap. De film laat de mensen, hun geschiedenis, tradities en sociale relaties in de waria-gemeenschap zien. Door middel van stemmen van ongeveer 40 waria roept de film ook vragen op over de politisering van moraliteit en religie. Website

De vertoning wordt geïntroduceerd door Terje Toomistu, momenteel een bezoekend onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam op het departement van antropologie, waar zij haar doctoraat schrijft op basis van haar veldonderzoek met waria in Java en Papoea. Zij kan meer vertellen over haar huidige onderzoek tijdens de Q&A na afloop.

EN Daring, charming and insightful, Wariazone is an independent documentary by Kiwa and Terje Toomistu about transgender subjects in Indonesia, and the relations between gender identity and freedom. Indonesian transgender women ‒ who are known as waria ‒ are a well-known group of people in the cultural mosaic of the country with the world’s largest Muslim community. The film showcases the people, the history, traditions, and social relations of the waria community. Through the voices of around 40 waria the film also raises questions about the politicization of morality and religion after the reform era in Indonesia. Website

The screening is introduced by Terje Toomistu, who is currently a visiting researcher in University of Amsterdam at the Department of Anthropology, writing her PhD dissertation based on her field research with waria in Java and Papua. She can tell more about her current research during the Q&A session following the screening.


Donderdag 22 maart, 20:30
Vrijdag 23 maart, 20:30


CLASSIC

TRON

Steven Lisberger | 1982 | VS | 96 | 16mm


NL
Filmhuis Cavia heeft de eer om de legendarische science-fiction klassieker TRON in al zijn kleurrijke analoge rijkdom op 16mm te vertonen! De grondleggende film, met een unieke mix van vroege computer-geanimeerde en getekende special effects, toont een jaren tachtig-toekomstvisioen met iconische neonkleurige visuals dat nu nog steeds volop tot de verbeelding spreekt. De film volgt de voormalige computerprogrammeur en arcadehal-werknemer Kevin Flynn (Jeff Bridges) en zijn gevecht in de virtuele ‘Game Grid’ tegen de kwaadaardige kunstmatige intelligentie Master Control Program (MCP) van het computerbedrijf ENCOM.


EN Filmhuis Cavia has the honour to show the legendary science-fiction classic TRON on 16mm film, in all its colourful analog splendour! The groundbreaking film, with a unique mix of early computer-animated and hand-drawn animated special effects, shows a thoroughly eighties vision of the future with neon-coloured visuals that still provoke the imagination. The film follows former computer programmer and video arcade employee Kevin Flynn (Jeff Bridges) and his battle in the virtual Game Grid against the nefarious artificial intelligence Master Control Program (MCP) of the computer company ENCOM.


Zaterdag 24 maart, 20:30

SPECIAL

Psychick Cinema presents: Surrealist Game Show


EN
This Saturday the Psychick Cinema will host a Surrealist Game Show at Cavia. The evening will be filled with a series of diversions that produce the boundless and systematized disorganization of all the senses. Borrowing from utopians experiments of yore, the Game Show will consist of Autonomic Writing, Group Singing, Moral Regeneration, Tests of Strength, Short Duration Marriages & Other Unspeakable Forms of Lurid Pleasure.

Consider bringing costumes, musical instruments, and poetic utterances to be read aloud. EVERYONE MUST PLAY

Note: There will be NO FILM
The Vondelpark Oceanographic Society will also be on-hand distributing zines & dispensing cryptic prophecies


Woensdag 28 maart, 21:00

SPECIAL

RietveldTV's Approximately Ten Tour

#6 .TELEVIZED.OIL. by Peter Mertens



EN
A Talk | Show featuring the work of Maarten Ploeg, hosted by Peter Mertens and TV-Matic with paintings, clips, computer art and television, including PKP TV, PARK4DTV, Astral Bodies and Ophthalmology. Trailer.

Tickets are 3 euros or free with your Rietveld Society Button.

The new episode will also be screened on AT5 on 31 March and 1 April at 10.40pm.


Donderdag 29 maart, 20:30
Vrijdag 30 maart, 20:30


CONTEMPORARY

Slow West

John Maclean | 2015 | GB/NZ | 84'


NL
Er iets iets bijzonders aan de hand met het genre van de western. Nog voordat series als Westworld en Godless alle verwachtingen over ‘cowboys en indianen’ omver wierpen was er de kleine Britse indiefilm Slow West, het debuut van de Schotse regisseur John Maclean. Dit zwartkomisch juweeltje in de stijl van Cormac McCarthy is een zelfbewuste en gedeconstrueerde versie van de western, waar galgenhumor en bij vlagen extreem geweld de doorgewinterde filmkijker continu laten verrassen. Zo wordt het genre dat de beste vergelijking biedt voor de grondvesten van de Amerikaanse maatschappij (met zijn machismo, voorliefde voor wapens en omgang met mensen van een andere huidskleur) een heerlijk cynisch tegengif voor het absurde Amerikaanse gedrag van vandaag de dag.

EN Something special is happening with the genre of the western. Before series like Westworld and Godless obliterated all expectations about “cowboys and indians”, small British indie film Slow West, the debut of Scottish director John Maclean, was doing that very thing. This pitch-black comedy in the style of Cormac McCarthy is a self-aware and deconstructed version of the western, where gallows humour and random extreme violence never seize to surprise the seasoned film viewer. In this way, the genre that provides the best comparison for the foundations of American society (with its machismo, love of weapons and treatment of people of colour) becomes a wonderfully cynical antidote to the absurd American behaviour we see today.


Zaterdag 31 maart, 20:00
Zondag 1 april,
19:00

SPECIAL

Atrabilious Experimental Film Festival


NL
Voor de vierde keer zal in Cavia het Amsterdam Experimental Film Fest Atrabilious plaatsvinden. Atrabilious heeft zich in korte tijd weten op te werpen als de voorhoede op het gebied van nieuwe alsmede bekende experimenteel filmmakers: een showcase van experimentele film-videokunst van ruim 16 internationale kunstenaars en ruim 70 korte films. Dit jaar met een focus op sociaal-politieke films. Meer info→

EN For the fourth time in a row the Amsterdam Experimental Film Fest Atrabilious will take place in Filmhuis Cavia, Amsterdam. In a short time, Atrabilious has managed to establish itself as a vanguard of both new and established experimental filmmakers: a showcase of experimental film-video art by over 16 international artists. During a period of two days, more than 70 short films will be shown, including unique, never shown before material specially curated for Atrabilious. A must see for any film-art lovers. This year with a focus on social-political films. More info→




Toegang 5 euro, tenzij anders vermeld. We accepteren ook de Cinevillepas.
Reserveren is helaas niet mogelijk. Kaartjes kunnen vanaf een half uur voor aanvang aan de bar gekocht worden.

Entrance 5 euro, unless stated otherwise. We also accept the Cineville card.

Unfortunately it's no longer possible to make reservations. Tickets can be bought at the bar, half an hour before the film starts.